Karina Märcher Dalgas
Karina Märcher Dalgas

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Regional specialisering: Filippinerne, Danmark, Italien

  Tematisk specialisering: Migration; katastrofer; familie, forbundethed og sociale netværk; remitter; husarbejde, au pair; uddannelsesantropologi.

  Mine forskningsinteresser relaterer sig til antropologi om migration, katastrofer og social forbundethed.

  Jeg er interesseret i social organisering, hvordan mennesker skaber netværk lokalt og transnationalt, hvordan familie og nære relationer praktiseres og de former for udveksling som disse relationer indebærer.

  Min interesse i migration indebærer et transnationalt perspektiv på både migranters oprindelsessamfund og migrationsdestinationer, på hvordan migrationsveje påvirkes af politik, økonomi og sociale relationer, samt på de former for social, økonomisk og geografisk mobilitet som migration indebærer. Hermed bliver migration en prisme, hvorigennem jeg udforsker social forbundethed, udveksling og (trans)lokal katastrofehåndtering.

  I dette semester er jeg tovholder for Antropologis forskergruppe Migration and social mobility.

  Aktuel forskning

  Projekt titel: Migrant interventions in Philippine disasters.

  Projektet undersøger, migranters rolle i genopbygnings og rekonstruktionsfasen af filippinske katastrofer. Landet rammes ofte af ødelæggende naturfænomener, og projektet tager udgangspunkt i et voldsomt jordskælv på øen Bohol i 2013, og supertyfonen Haiyan, der blot tre uger efter fejede over regionen Visayas. Filippinsk international arbejdsmigration er et enormt fænomen, og migranternes remitter udgør en del af fundamentet for både den nationale økonomi og de lokale økonomier. I katastrofesituationer kan migranter spille en vigtig rolle i forbindelse med etablering af hurtig nødhjælp via deres personlige netværk, og i forbindelse med den længerevarende genopbygning af deres lokalsamfund. Projektet undersøger, hvordan migranternes interventioner relaterer sig til nødhjælp og genopbygningshjælp fra større humanitære organisationer og institutionelle aktører. Det udforsker yderligere, hvilke former for social forandring disse interventioner skaber, både indenfor og udenfor de geografiske områder, der er direkte berørt af katastroferne. Projektet baseres på etnografisk feltarbejde på øerne Bohol og Leyte, samt blandt filippinere i København.

  Projektet er del af Københavns Universitets stjerneprogram for interdisciplinær forskning: Changing Disasters.

  ID: 21419977