Kamilla Woznica Miskowiak

Kamilla Woznica Miskowiak

Professor

Medlem af:

  Kurser på kandidatniveau:
  • Kognitiv Neuropsykiatri (seminarhold)
  • Klinisk Neuropsykologi

  Vejledning:
  • Vejledning af kandidatspeciale inden for kognitiv neuropsykiatri
  • Vejledning af ph.d.-studerende inden for kognitiv neuropsykiatri
   
  Primære forskningsområder:
  • Kognitiv Neuropsykiatri
  • Undersøgelse af de kognitive og hjernemæssige biomarkører for depression og bipolar lidelse
  • Udvikling og klinisk afprøvning af nye interventioner for kognitive vanskeligheder ved neuropsykiatriske lidelser
  • Udforskning af de neurokognitive og hjernemæssige mekanismer for effekt af nye og etablerede biologiske og psykologiske behandlinger for depression og bipolar lidelse

   

  NEAD Group:

  Jeg er leder af Neurocognition and Emotion in Affective Disorders (NEAD) Group på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. NEAD Gruppen bruger neuropsykologiske, klinisk psykiatriske og neurovidenskabelige metoder og har til formål at udvikle nye biologiske og psykologiske behandlinger for kognitive vanskeligheder ved depression og bipolar lidelse samt at afdække mekanismer for eksisterende og nye eksperimentelle behandlinger. Vi bruger de danske registre til at undersøge effekten af genetisk risiko for affektiv lidelse på neurale og adfærdsmæssige mål for kognitive funktioner, emotionel bearbejdning og emotionsregulering hos raske tvillinger, som har en medtvilling med affektiv lidelse eller er rask (høj- vs. lav-risiko grupper). Dette vil føre til ny indsigt i sygdommenes ætiologi og kan føre til tidligere korrekt diagnostik og behandling i fremtiden. NEAD gruppen har stærke internationale samarbejder med forskergrupper ved universiteterne i Oxford og Pittsburgh og Max Planck Instituttet.

  ID: 17430636