Kamilla Pernille Johansen Nørtoft

Kamilla Pernille Johansen Nørtoft

Lektor

Post.doc. i Arktisk Aldring og Center for sund aldring (CESA), tema 1 (se http://sundaldring.ku.dk/ ) og er en del af gruppen for humanistisk sundhedsforskning ( se http://core.ku.dk/ ).

Co-PI i Arktisk Aldring (AgeArc)

AgeArc er et forsknings- og udviklingsprojekt, kulturanalytisk og kulturhistorisk forskning om ældre mennesker i Grønland, deres velvære, livsvilkår og forhold til velfærdsstat og sundhedsydelser kombineret med befolkningsundersøgelser danner baggrund for praksisudvikling i samarbejde med de grønlandske kommuner.

Forskningsprojekt 'Intergenerationelle relationers betydning for aldersrelaterede overgange' fokuserer på, hvordan ældres netværk på tværs af generationer har betydning for beslutninger og praksis omkring overgange som pensionering og en aldersbegrundet flytning fra en bolig til en anden. 

Primære forskningsområder

 • Aldringsantropologi og alderdom
 • Overgange i alderdommen, pensionering og boligskift
 • Sociale relationer, intergenerationelle relationer
 • Repræsentation og formidling
 • Sundheds- og ældrepædagogik
 • Danske og grønlandske velfærds- og sundhedsydelser

Aktuel forskning

 • Arktisk Aldring (AgeArc) - om ældres livsvilkår, velvære og brug af sundhedssystemet i Grønland
 • Exposing diversity - om brug af video i tværdisciplinære fokusgrupper med sundhedsprofessionelle
 • Pensionsfortællinger - et deltagerorienteret forsknings- og formidlingsprojekt om oplevelser af overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv
 • At flytte på plejehjem - om pårørendes rolle i processen omkring flytning til plejehjem

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Etnografisk metode og formidling
 • Sundhed og aldring

ID: 105380131