Kamilla Nyborg Günther

Kamilla Nyborg Günther

Ph.d. stipendiat

Nyuddannet farmaceut med speciale i analytisk kemi. Erfaring med analyse af alternative matricer (hår) ved LC-MS/MS. Skrev kandidatspeciale på retskemisk afdeling indenfor emnet "kvantitativ analyse af cannabinoider i hår"

Primære forskningsområder

Analyse af lægemidler og misbrugsstoffer i menneskehår

Aktuel forskning

Kvantitativ analyse af antipsykotika i hår (postmortem)

ID: 165031406