Jytte Susanne Bang
Jytte Susanne Bang

Ingen titel

1990: cand. psych. fra Københavns Universitet

1995: Ph.d. ved Institut for Psykologi, KU

1995-1996: Amanuensis ved Institut for Psykologi, KU

1996-1999: Adjunkt i udviklingspsykologi, Institut for Psykologi, KU

1996-1999: Deltager i forskningsprojektet At Lære Fysik (ALF)

2000-: Lektor i udviklingspsykologi, Institut for Psykologi, KU

2001-; Medlem af censorkorpset for fagområdet psykologi

2005-: Medlem af Center ved Institut for Psykologi: Person, Praksis, Udvikling & Kultur (PPUK)

2006-: Deltager i forskningsprojektet Børn på Kryds og Tværs

August 2006-august 2007: Visiting scholar ved Clark University, Worchester, MA, USA

Marts 2008: Organisator af ph.d. kursus "Children's development across different institutions in everyday life - a cultural-ecological perspective". Med gæsteforelæser Jonathan Tudge, The Department of Human Development and Family Studies at the University of North Carolina at Greensboro.

April 2011: Visiting scholar ved City University of New York (CUNY), The Graduate Center, USA.

2011-: Medlem af forskningscenteret SUBSTANce

2012-: Initiativtager til The Copenhagen Kitchen Sessions (CKS) - en månedlig teoretisk orienteret studiekreds omkring temaerne udviklings- og kulturpsykologi for interesserede studerende og VIP på tværs af forskningsmiljøer og -institutioner.

Marts 2013: Discussant ved ph.d. kurset "Exploring Transitions in Development of Children and Institutions in early Childhood Education", Bath, England.

Løbende deltagelse i forskningsnetværk og konferencer (ISTP; ISCAR)

 

Redaktionelle hverv

Medlem af redaktionen for:

  • Psyke & Logos

Medlem af editorial boards for:

  • Journal of Anthropological Psychology
  • Integrative Psychological and Behavioural Science
  • Culture & Psychology

Sprogkundskaber

Dansk, engelsk og tysk (læses)

Uddannelse

Cand.psych., ph.d.

ID: 12358