Julie Mejse Münter Lassen

Julie Mejse Münter Lassen

Ekstern lektor

Som ekstern lektor underviser og vejleder jeg studerende på Film- og Medievidenskab.

Mit ph.d.-projekt (2014-2018) omhandlede den udvikling, der foregår, når public service-medierne skal omstille sig fra broadcast-medier (radio og tv) til digitale medier. Mere specifikt har jeg undersøgt, hvordan DR varetager public service-opgaven på tv og online, hvor jeg bl.a. fokuserer på programlægningsstrategierne og samspillet mellem de forskellige kanaler og platforme. Det er også en del af mit projekt at undersøge udviklingen og redefineringen af selve public service-begrebet.

Interesseområder

  • Public service-medier
  • Mediepolitik
  • Programfladestyring
  • Mediesociologi

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist i Film- og mediesociologi på bachelor- og tilvalgsuddannelsen i Film- og medievidenskabs samt undervist i Mediehistorie på Film- og medievidenskabs 1. semester.

Jeg har vejledt bachelorprojekter og specialer omhandlende forskellige medie- og filmteoretiske problemstillinger og med forskellige metodiske tilgange.

ID: 122743796