Julie Høgsgaard Andersen

Julie Høgsgaard Andersen

Postdoc

Jeg er antropolog med speciale i medicinsk antropologi og en ph.d.-grad i folkesundhedsvidenskab. Mine fokusområder er mennesker med psykiske, psykosociale og uforklarede lidelser samt det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet. Jeg er associeret forsker hos Forskningsenheden for Almen Praksis i København og ansat ved Funktionelle Lidelser, Aarhus Univeristetshospital.

 

Mit nuværende arbejde omhandler voskne og unge mennesker med længerevarende fysiske symptomer, herunder hvordan man kan udvikle internetbaseret selvhjælp til disse grupper. 

Tidligere har jeg arbejdet med unge, der har komplekse psykosociale problemer og svært ved at færdiggøre en uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet (ph.d.-projekt). Jeg har også udført projekter om forebyggelse og rehabilitering i forbindelse med kronisk sygdom med fokus på patientperspektiver på det at leve med kronisk sygdom og på det tværsektorielle samarbejde på dette område. 

Ph.d.-projekt: Unge med komplekse psykosociale problemer

Ph.d.-afhandlingen omhandler unge, der har psykosociale problemer og ikke-psykotiske psykiske lidelser og svært ved at færdiggøre en uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg undersøgte dels, hvordan de unge oplever og deltager i de indsatser, de modtager, samt hvordan de involverede professionelle fra almen praksis, kommuner og psykiatri oplever og udfører deres arbejde med de unge.

Afhandlingen blev forsvaret d. 11. september 2019.

ID: 40124555