Julie Høgsgaard Andersen

Julie Høgsgaard Andersen

Postdoc

  • Forskningsenheden for Almen Praksis

    Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade

    1014 København K

    Telefon: +45 35 32 75 93

Jeg er antropolog med speciale i medicinsk antropologi og en ph.d.-grad i folkesundhedsvidenskab. Mine fokusområder er mennesker med psykiske, psykosociale og uforklarede lidelser samt det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet. Jeg er involveret i to projekter: et om mennesker, der har langvarige symptomer efter hjernerystelse, og et om hvordan almen praksis arbejder med psykosocial trivsel i svangre- og børneundersøgelserne.

Tidligere har jeg arbejdet med unge, der har komplekse psykosociale problemer og svært ved at færdiggøre en uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet (ph.d.-projekt). Jeg har også udført projekter om forebyggelse og rehabilitering i forbindelse med kronisk sygdom med fokus på patientperspektiver på det at leve med kronisk sygdom og på det tværsektorielle samarbejde på dette område.

Ph.d.-projekt: Unge med komplekse psykosociale problemer

Ph.d.-afhandlingen omhandler unge, der har psykosociale problemer og ikke-psykotiske psykiske lidelser og svært ved at færdiggøre en uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg undersøgte dels, hvordan de unge oplever og deltager i de indsatser, de modtager, samt hvordan de involverede professionelle fra almen praksis, kommuner og psykiatri oplever og udfører deres arbejde med de unge.

Afhandlingen blev forsvaret d. 11. september 2019.

ID: 40124555