Joo Hanne Poulsen

Joo Hanne Poulsen

Ph.d. stipendiat

Jeg er Ph.d.-studerenden inden for klinisk farmaci og samfundsfarmaci.

Projektets foreløbig titel er: Det pattientsikre præparatskift.

Læs mere om projektet under afsnittet "Aktuel forskning".

 

Aktuel forskning

Formålet med dette projekt er at beskrive og forstå de udfordringer der opstår når et lægemiddel skifter leverandør samt udvikle strategier og redskaber som kan sikre patientsikkerheden når et lægemiddel skifter leverandør i sekundærsektoren.

I dette projekt anvendes forskellige metoder, herunder simulations-baseret analyser af mulige fejlkilder og identifikation af muligheder for at øge patientsikkerheden.

Baggrund

Patientsikkerhed er et højt prioriteret område i det danske sundhedsvæsen. Til trods for dette fokus står det klart, at patientsikkerhed er en stadig udfordring i det danske sundhedsvæsen.

Et område som har vist særligt store udfordringer er medicinering. Omkring 25-30% af alle rapporterede utilsigtede hændelser fra danske hospitaler kan relateres til medicineringsprocessen.  Medicineringsprocessen er kompleks med mange muligheder for fejl. I dette projekt ønsker vi at understøtte patientsikkerheden i medicineringsprocessen når et lægemiddel skifter fra en leverandør til en anden.

Vi ved, at når et lægemiddel skifter leverandør kan det føre til en lang række udfordringer som f.eks. ændret udseende, ændret navn, ændret måde at give/tage lægemidlet på. Disse udfordringer medfører en stor risiko for fejl. I takt med at patienter udskrives hurtigere og flere patienter bliver behandlet ambulant, er der også flere patienter som selv tager sin medicin.

Vi ved at skift i en patients lægemiddelbehandling kan medføre utryghed hos patienten og en sådan situation kræver høj grad af information, kommunikation og involvering af patienterne hvis fejl skal undgås.

ID: 187182655