Jon Kehlet Hansen

Jon Kehlet Hansen

Seniorforsker

Uddannnelse: PhD Forest Genetics

 

Arbejdsområder:

Sekretær for Frøkildeudvalget

Proveniens- og frøkildeanbefalinger på plantevalg.dk

Skovtræforædling - specielt for sitkagran, douglasgran og stilkeg

Genetisk tilpasning til klimaændringer for en række vedplanter med specielt fokus på udspring/afmodning, sitkagranlus og tørketolerance

 

 

 

ID: 4222925