Johnny F. Lindholm

Johnny F. Lindholm

Ordbogsredaktør

Jeg beskæftiger mig med islandsk sprog og litteratur i middelalderen og frem til renæssancen og er ansat som redaktør på Ordbog over det norrøne prosaprog.

Aktuel forskning

  • Ordbog over det norrøne prosasprog (redaktør): onp.ku.dk
  • Den tidligste salmedigtning på Island
  • Det magiske ordforråd i ONP's samlinger

Interesseområder

Norrønt sprog; norrøne tekster og litteratur; middelalder; magi; den tidligste salmedigtning efter Reformationen på Island; tysk mystisk litteratur; leksikografi; editionshistorie; tekstudgivelse.

ID: 283317376