Jørn Dines Hansen

Jørn Dines Hansen

Emeritus

Aktuel forskning

Ved ATLAS deltog jeg først i triggerarkitekturforslaget. Senere efter at min gruppe havde sluttet sig til TRT-detektoren i ATLAS, har jeg interesseret mig for den. Dels tager jeg skift og dels arbejder jeg på at forbedre dens opløsning.

Samtidigt deltager jeg i en gruppe, som vil studere egenskaber af B-mesoner igen med henblik på at afbrøve teorien for de svage vekselvirkninger.

Primære forskningsområder

Min forskningsområde er eksperimentel partikelfysik og har altid været det.

Hvad jeg har beskæftiget mig med har varieret afhængigt af de eksperimentelle muligheder og den forøgede viden om partikelfysik. Eksperimentelt startede jeg som studerende med boblekamre, senere et streamerkammer, som var et "hybrid boblekammer", som man kunne trigger elektronisk. Til sidst omkring 1975 blev det rent elektronisk.

I de første år på CERN og i USA var det bestemmelse af mesoners egenskaber ved hjælp af partialbølgeanalyse formalismen jeg arbejdede med. Efter et kort intermezzo med måling af elastisk spredning forskellige elementarpartikler på protoner blev jeg interesseret i de svage vekselvirkninger, som stadig har min interesse. I UA2 eksperimentet ved CERN deltog min gruppe i opdagelsen af W- og Z-bosonerne, samtidigt med at også UA1 fandt dem.

Derfor sluttede vi os til ALEPH eksperimentet ved LEP på CERN. Dette eksperiment målte Z-bosonens egenskaber med meget større precission. Min gruppe byggede et lumininositet kalorimeter, som gav en precision en faktor 2,5 bedre end de fleste mente var mulig. Den første publikation efter starten af LEP var målingen af antallet af forskellige neutrinoer. Denne publikation er min mest citerede publikation. Vort kalorimeter var væsentligt for denne måling. 

I 1994 sluttede vi os til det, som senere blev ATLAS eksperimentet ved LHC på CERN. ATLAS startede datatagningen med kollisioner i december 2009.

Dels for at afprøve vore ideer til triggeren dvs udvælgelse af interessante begivenheder og for at give de studerende erfaring med rigtige partikelfysik eksperimenter sluttede jeg i 1996 min gruppe til HERA-B eksperimentet ved HERA på DESY i Hamburg. Formålet med dette eksperiment var at måle B-mesonens CP-brud. En precis måling af dette er dels en test af forskellen mellem stof og antistof men også af teorien for de svage vekselvirkninger. Desværre kunne vi på grund af problemer med HERA ikke konkurrere med andre eksperimenter i USA og Japan. Men vi viste, at vore ideer til triggeren var brugbare i ATLAS.  

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har holdt forelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser både for bachelorstuderende og kandidatstuderende. Desuden har jeg vejledt bachelorstuderende ved deres projekter, kandidatstuderende ved deres speciale og phd-studerende.

Jeg var studieleder og studienævnsformand i fysik fra 1. februar 1999 til 31. marts 2007. Desuden var med til at lave den nye uddannelse i nanoteknologi i 2002. Denne uddannelse var formelt en del af fysikstudie, men fungerede i praksis med et uafhængigt studienævn, som jeg derfor også var både studieleder og studienævnsformand for.

Foruden kontakten til de studerende var en vigtig del denne aktivitet udarbejdelsen af den nye studiestruktur.

ID: 37832294