Jørgen Leisner

Jørgen Leisner

Lektor

Jeg er biolog af uddannelse med speciale i fødevaremikrobiologi. Mine forskningsrområder er:

•Kitinaser og kitinbindende proteiners betydning som virulens faktorer for fødevarebårne bakterielle patogener. Disse proteiner har traditionelt været betragtet som af betydning for bakteriers overlevelse i miljøet pga. tilstedeværelse af kitin.

•Betydningen af bakteriers metabolisme for fødevarers sensoriske kvalitet. Jeg fokuserer særligt på mælkesyrebakteriers betydning som potentielle fordærvere.

•Antibiotikaresistens som værktøj for bakteriers overlevelse. Hypotesen er at antibiotikaresistens er af betydning ved næringsmæssige flaskehalse i bakteriers stationære vækstfase.

•Jeg arbejder også med andre aspekter af fødevaremikrobiologi, f.eks. i forbindelse med monitorering af patogene bakteriers tilstedeværelse i fremstillingsprocesser samt anvendelse af bakteriociner (antimikrobielle peptider) produceret af mælkesyrebakterier for biokonservering af fødevarer.

ID: 4225300