Jørgen Koch

Jørgen Koch

Professor MSO

Uddannnet dyrlæge i 1989 fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Ph.D-studium i 1992-1994 samme steds - projekt "dilateret kardiomyopati hos hund - ekkokardiografiske og neurohumorale studier" med tildeling af Ph.D.-graden i 1995. Adjunkt i 1995 og lektor i 1998. Daglig leder af den kardiologiske gruppe på Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrsvidenskab. Udnævnt til professor i veterinær klinisk kardiologi fra d. 1. juni 2018.

Primære forskningsområder

  • Klinisk kardiologi hos familiedyr (hund og kat)
  • Advanceret diagnostik
  • Spontane og eksperimentelle dyremodeller
  • Kardiopulmonære parasitter 

Aktuel forskning

Hypertrofisk kardiomyopati hos kat

  • Epidemiologi
  • genetiske og molekylær biologiske aspekter
  • Metabolisme (mitochondriefunktion)
  • Avanceret diagnostik (f.eks. vævsdoppler)
  • Biomarkører (natriuretiske peptider og troponin)

Kronisk myxomatøs degenerativ mitralklapsygdom hos hund

  • Avanceret diagnostik
  • Biomarkører

Arytmier og ionkanal-sygdomme

  • J-wave syndrom hos hund

Spontane dyremodeller

  • Protein-deficiens i en grisemodel
  • Endokarditis i en grisemodel 

Kardiopulmonære helminther

  • Epidemiologi
  • Terapeutiske- og prognostiske studier
  • Nye diagnostiske test

 

ID: 4237402