Jørgen Elm Larsen

Jørgen Elm Larsen

Lektor

Født 5. februar 1954.

Fra august 1977 til juni 1981 hjælpelærer ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

December 1979 bifag i Nationaløkonomi og Arbejdsmarkedspolitik, Københavns Universitet.

Sociolog (Mag. scient. soc.) juni 1981, Københavns Universitet.

Fra november 1981 til november 1983 ansat i Miljøstyrelsen som projektmedarbejder og konsulent på tre projekter i samarbejde med henholdsvis Statens Husholdningsråd, Arbejdsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet og Danmarks Statistiks serviceafdeling.

Fra august 1982 til januar 1985 forskningsrådsstipendiat på projektet "Arbejderbevægelse og velfærdsstat i Vesteuropa", finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

Fra februar 1984 til juli 1985 undervisningsassistent og fra september 1985 til maj 1988 ekstern lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Fra august 1985 til april 1988 forskningsrådsstipendiat på projektet "Fattigdom, arbejdsløshed og Marginalisering", finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

Juni-Juli 1987 ansat som konsulent af EF-kommissionen til udarbejdelse af rapport om fattigdom i Danmark.

Fra maj 1988 til maj 1991 kandidatstipendiat ved Institut for Samfundsfag og Forvaltning (nu Statskundskab), Københavns Universitet.

Fra september 1988 til juni 1990 medredaktør af tidsskriftet "Social Rapport".

Fra juni 1988 til april 1989 forskningsmedarbejder på forskningsrådsprojektet "Til- og afgang af bistandsklienter 1980 - 1986", finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

November 1989 ansat i Bruxelles af EF-kommissionen som Danmarks konsulent til udvælgelse af forsøgsprojekter i forbindelse med EF's tredje fattigdomsprogram.

Lic. scient. soc. december 1989.

Fra august 1990 til maj 1991 Visiting Research Fellow ved Social Policy Research Centre, University of New South Wales, Sydney, Australien.

November 1990 tildelt LO's kulturpris.

April 1991 bedømt kvalificeret som seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet indenfor arbejdsmarkedsområdet og det sociale område.

Fra juni 1991 til december 1993 ansat som projektmedarbejder/fuldmægtig i Ligestillingsrådet.

Fra august 1991 medlem af redaktionspanelet for tidsskriftet Dansk Sociologi.

September 1991 Rapporteur på UNESCO's/The International Social Science Council's First Workshop on "The Future of International Poverty Research".

Fra januar 1992 til juli 1994 tilknyttet EF's tredje fattigdomsprogram som forsknings- og udviklingskonsulent.

Juni 1993 bedømt kvalificeret som lektor i "Politologi m.s.h.p. policyanalyse" ved Aalborg Universitetscenter, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning.

September 1993 til juli 1995 ansat som forskningslektor på projektet "Nye strukturer og ændret hverdagsliv",  finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 1993-1998.

Januar 1994 til juli 1995 ansat som lektor i arbejdsmarkedskundskab ved Den Sociale Højskole i København.

Juni 1994 Rapporteur på "European seminar on Trade Unions, Unemployment and Social Exclusion" (under the auspices of the EC), Leuven, Belgien.

Marts 1995 leder af workshop om "Social Exclusion, Social Rights, Social Integration", NGO FORUM 95, UN Summit Meeting, København 1995.

August 1995 ansat som adjunkt ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Oktober 1996 ansat som lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

1996-2002: Deltager i forskningsprogrammet "Køn, magt og politik" (GEP), finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

1997: Visiting Research Fellow ved Social Policy Research Centre, University of New South Wales, Sydney, Australien.

1998-: Censor ved Den Sociale Kandidatuddannelse, Aalborg Universitet.

1999-: Medlem af redaktionspanelet for "Tidsskrift for Arbejdsliv".

1999-2000: Ph.d.-studieleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

1999-2002: Medlem af bestyrelsen (suppleant) for Nordisk Institutt for Kvinne- og                 Kjønnsforskning.

1999-2005: Deltog i gennemførslen af Levekårsundersøgelsen 2000, finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Helsefonden og en række ministerier.

2000-2001: Medlem af Ligestillingsministerens tænketank.

2000-2010: Faglig koordinator af sociologidelen ved Forskerskolen for "Integration, produktion og velfærd" ved Sociologisk Institut, KU, Institut for Økonomi, AU, Handelshøjskolen i Aarhus, Socialforskningsinstituttet og AKF, finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (Socialministeriet).

2001-2005: Medlem af repræsentantskabet og kursusudvalget for Læreranstalternes Fælles Byplankursus (LFB).

2002-2005: Censor ved statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne ved Syddansk, Aarhus og Københavns Universitet

2003-: Censor ved Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet

2003-2004: Visiting Research Fellow, Social Policy Research Centre, University of New South Wales (i 2004 ansat som Visiting Associate Professor).

2005: Erklæret kvalificeret som professor i forbindelse med ansøgning til "Professorat i samfundsvidenskab med særlig vægt på sociale forhold", Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter.

2005-2010: Forskningsleder af forskningsprojektet "Udviklingen på boligmarkedet for forskellige befolkningsgrupper" ved Center for Bolig og Velfærd, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

2006-2008: Deltager i nordisk netværk for "Gender Budgetting" koordineret af konsulent Anna Collins-Falk fra Nordisk Ministerråds "Gender Budgetting Projekt".

2006-2014: Professor mso, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

2006: Institutleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

2006-2009: Medlem af Akademisk Råd, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

2007: International Koordinator, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

2008-2011: Forskningsleder af forskningsprojektet "Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag", finansieret af Rådet for Socialt Udsatte.

2009-2014: Koordinator af excellence programmet "Velfærdsstat og velfærdsinstitutioner: Aktuelle udfordringer" ved Sociologisk Institut.

2010-2014: Koordinator af forskningsgruppen "Velfærd og Forandring", Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

2014-: Lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Uddannelse

Lektor

ID: 8893