Jette  Joost Michaelsen

Jette Joost Michaelsen

Eksternt tilknyttet forsker


Uddannelse

1999: Ph.d. i sygepleje/sundhedsvidenskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

1990: Cand. comm. (kommunikation og samfundsfag), Roskilde Universitetscenter (RUC).

1978-1979: Dansk Sygeplejeråds (DSR) uddannelse til tillidskvinde og amtsbestyrelsesmedlem.

1977: Sygeplejerske fra Frederiksberg Hospitals Sygeplejeskole.

 

Ansættelser

2003-: Associeret forsker ved Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV), afdeling for Sundhedstjenesteforskning (STF), Københavns Universitet (KU).

1999-2002: Forskningsadjunkt, IFSV, STF, KU.

1992: Kandidatstipendiat (Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd) ved Aarhus Universitet i samarbejde med Danmarks Sygeplejerskehøjskole (DSH).

1987-1990: Værkfører (løbende ansættelser) på fremtidsværksteder bl.a. ved Det Lægevidenskabelige Fakultet i København, Folkeuniversitetet i Roskilde, i Rødovre-, Gladsaxe- og Roskilde kommune, RUC, Danske Bankfunktionærers Landsforening.

1986: Studentermedhjælp på forskningsprojektet: "Retrospektiv teknologivurdering af danske cases fra sundhedssektoren 1903-1984" ved Anker Brink Lund, lektor på Kommunikationsuddannelsen og på konferencen: "Kvinder og Teknologi", RUC.

1977-1990: Sygeplejeassistent på medicinsk hæmatologisk afdeling A, Rigshospitalet (stationært og intensivt afsnit) i 2 år, herefter hjemmesy­geplejerske i forskellige land- og bykommuner gennem ca. 10 år (3 måneders vikariat i ledende stilling).

 

Forsknings- og uddannelsesophold i udlandet

2001: University of Washington, Seattle, USA, studiebesøg juni-august.

1995-1996: University of Washington, Seattle, USA. Kontakt til forskere indenfor sociologi, antropologi, ­sygeplejevidenskab og medicin (1 års ophold).

1992: University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA. Et halvt års kursus- og studieophold som ph.d.- studerende (financieret af Forskerakademiet).

 

Undervisningsmæssige/pædagogiske erfaringer

1999-2002: Foredrag/undervisning for sygeplejersker på videre- og efteruddannelse i forskellige kommuner og på DSR´s kurser samt på Nordiska Hälsovårdhögskolan, Göteborg, Sverige­ (kursus i sundhedspædago­gik).

2000: Vejledning i kvalitativ metodologi ved IFSV, STF, KU.

1990-1999: Som ph.d.-studerende undervisning på præ- og postgraduat niveau; sygeplejestuderende og sygeplejersker (kandidat- og ph.d.studerende), og studerende indenfor antropologi og medicinsk sociologi samt psykologer, socialrådgivere og ergoterapeuter (forskellige kommuner i Danmark, DSH i København og Aarhus).

1992: Under studieophold ved UIUC undervisning indenfor eget forskningsområde på kurser i: "Qualitative Methodology Inquiry", "Adu­lt Health Nursing­", "Symbolic and Interpretive Anthropology",  "Introduction to Medical Sociolo­gy".

 

Øvrigt

2002: Referee, Tidsskrift for Sygeplejeforskning

1999-2008: Referee, Scandinavian Journal of Caring Sciences.

1998: Konsulent hos Gyldendal Undervisning på: "Lærebog i klinisk sygepleje".

1998: Anmelder af "Qualitative Health Research", Sage Publications til Sygeplejersken - Tidsskrift for Sygeplejersker.

1994: Censor ved Den Farmaceutiske Højskole, Institut for Samfundsfarmaci, København.

ID: 33920355