Jessica Linnéa Bengtsson

Jessica Linnéa Bengtsson

Postdoc

Forskning

Min primære forskningsinteresse omhandler betydningen af psykosocial stress tidligt i barndommen for udviklingen af type 1 diabetes. Mit erhvervs-ph.d.-projekt er et samarbejde mellem Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og forskningsgruppen for Klinisk Epidemiologi på Steno Diabetes Center Copenhagen. Projektet har titlen Childhood Adversities and Type 1 Diabetes Risk og det primære formål er at undersøge, om social udsathed og stressende livsbegivenheder oplevet i barndommen og i tidlig voksen alder, har en betydning for udviklingen af type 1 diabetes i et livsforløbsperspektiv.

For at undersøge dette bruger vi en landsdækkende register-baseret kohorte som inkluderer alle der er født i Danmark siden 1980 og frem, hvilket er mere end 2 millioner personer. Vi kalder kohorten DANLIFE og du kan finde kohorteprofilen under mine publikationer. Du kan også læse mere om DANLIFE her: https://publichealth.ku.dk/about-the-department/section-epidemiology/research-epi/complexity-and-big-data/adverse-childhood-experiences/  

Undervisning

Jeg er underviser på kurset Epidemiologi på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab samt bi-vejleder projekter indenfor folkesundhedsvidenskab og epidemiologi på både bachelor- og kandidatniveau.

ID: 124077351