Jesper Vestermark Køber

Jesper Vestermark Køber

Postdoc

Ph.d. i historie fra Saxo-instittutet. Postdoc ved Istitut for Informationsstudier

Jeg er en del af projektet Bibliotekshistorie 2020. Her fokuserer jeg på bibliotekshistorien fra slutningen af det 19. århundrede og frem til i dag.

I mit Ph.d.-projekt undersøgte forventninger og idealer knyttet til demokratibegrebet i Danmark fra 1945-1980. Afhandlingen fokuserede særligt på nærdemokratibegrebets opståen og udvikling i årene 1969-1980, som et eksempel på en forandring af demokratibegrebets betydning. 

Mine fokusområder koncentrere sig om bl.a. om begrebshistorie, demokratihistorie, politisk idehistorie i Danmark i det 20. århundrede.

 

ID: 122741786