Jesper Mogensen

Jesper Mogensen

Professor

CV:

1973-1980 Tværfaglige studier ved Københavns Universitet (primært medicin og psykologi)

Siden 1980 Leder af the Unit for Cognitive Neuroscience (UCN)


1980-1985 Neurovidenskabelig forskning ved Neurofysiologisk Institut, Københavns Universitet


1985 Mag.art. i neurovidenskab og psykologi fra Københavns Universitet


1985-1990 Neurovidenskabelig forskning (seniorforsker) ved Neurofysiologisk Institut, Københavns Universitet


1990-1991 Neurovidenskabelig forskning (seniorforsker) ved Neuropsykiatrisk Institut, Københavns Universitet og Rigshospitalet


1991-1998 Neurovidenskabelig forskning (seniorforsker) ved Farmakologisk Institut, Københavns Universitet

 

1998-2011 Lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet

 

Siden 2010 Adjungeret Professor ved Aalborg Universitet

 

Siden 2011 Professor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet

 

Siden 2003 Direktør for  Research Centre for Brain Injury Rehabilitation (ReCBIR)

 

Faglige og administrative hverv

Ved Institut for Psykologi: Fagkoordinator for: "Biological Psychology and Neuropsychology" (BSc)

Redaktionelle hverv:

Funktion som "referee" på et større antal internationale, neurovidenskabelige tidsskrifter.

 

Nationalt og internationalt forskningssamarbejde

Aktuelt bl.a. samarbejde med Farmakologisk Institut, Københavns Universitet.

Medstifter af  Centre for Theoretical and Empirical Consciouness Studies (CTECS), Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Stifter af og direktør for Research Center for Brain Injury Rehabilitation (ReCBIR).

 

Eksterne forskningsbevillinger

Projektstøtte fra et større antal private og statslige fonde - aktuelt primært en 3-årig rammebevilling fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd.

 

Yderligere oplysninger

Ang. forskning: UCN og ReCBIR.

Ang. undervisning: Jesper Mogensen - Undervisning

 

ID: 11378