Jesper Fels Birkelund

Jesper Fels Birkelund

Ph.d. stipendiat

I mit PhD-projekt undersøger jeg, hvordan uddannelse og uddannelsessystemet har betydning for processer af social ulighed. Jeg undersøger både, hvordan opnået uddannelse er centralt for at forstå social mobilitet og social reproduktion, og hvordan indretningen af uddannelsessystemet kan medvirke til at opretholde eller reducere sociale uligheder.

PhD-projektet er en del af det internationale projekt LIFETRACK, som undersøger hvordan og hvorfor forskellige uddannelsessystemer, og særligt forskellige former for sporopdeling af studerende, påvirker sociale uligheder over livsforløbet. LIFETRACK er finansieret af det europæiske forskningssamarbejde NORFACE. Min vejleder er Kristian B. Karlson.

Primære forskningsområder

Social ulighed, intergenerationel mobilitet, uddannelsessociologi, social marginalisering, kvantitative metoder

ID: 135843119