Jens Arnholtz

Jens Arnholtz

Lektor

Emneord

  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - EU-arbejdsmarkedsregulering, Arbejdsmobilitet inden for EU, Udstationering af arbejdstagere, Udenlandske arbejdstagere i byggeriet, EU-lønregulering, Den Europæiske Unions sociologi, Europæisk integration

ID: 547103