Jeanette Pedersen

Jeanette Pedersen

Ph.d. stipendiat

Ph.d. omhandlende evidensbaseret anvendelse af kvæg VetStat-data 

For yderligere info se eventuelt: https://dkvet.dk/forskning/udvalgte-projekter/vetstat-klyngen/

CV:

2019 (juni) - 2020 (februar): Embedsdyrlæge ved Fødevarestyrelsens afdeling VeterinærØst

2017 (marts) - 2019 (maj): Praktiserende dyrlæge i blandet praksis med primært kvægrelateret arbejde

2017 (januar): Cand.med.vet, Københavns Universitet

ID: 162049318