Jeanette Kristensen

Jeanette Kristensen

Ph.d. stipendiat

Ph.d. omhandlende evidensbaseret anvendelse af kvæg VetStat-data 

For yderligere info se eventuelt VetStat-klyngen.

Mulige interessekonflikter

Ph.d. studiet er delvist finansieret af Kvægafgiftsfonden. 

Under projektet vil Jeanette samarbejde med Fødevarestyrelsen. Herudover, vil hun samarbejde med private landmænd og dyrlæger samt kvægindustrien, herunder SEGES som er en del af Landbrug og Fødevarer.

Jeanette er ansat ved Københavns Universitet og modtager ikke vederlag fra samarbejdspartnere.

ID: 162049318