Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Lektor

Uddannelse

 • Ph.D. i Medicine, Culture and Society, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU 2015
 • Mag.art. i filosofi, Det Humanistiske Fakultet, KU 1998
 • Cand. mag. i filosofi og teatervidenskab, Det Humanistiske Fakultet, KU 1993
 • Exam. art. i religionsvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, KU 2001
 • Videreuddannelse i filosofisk praksis fra Oslo Universitet og Norsk Selskab for Filosofisk Praksis, 2009

 

Inden Jeanette kom til Sundhedstjenesteforskning på SUND/KU underviste hun i en lang årerække på universiteter (især på Københavns Universitet, DIS og St. Olaf College i USA) samt på professionshøjskoler (især på SUND/Kleo UCC). Sideløbende arbejdede hun med selvstændige forskningsprojekter, især på det sundhedsfaglige område og har i flere omgange været tilknyttet forskningscentre (Center for Etik og Ret/KU og Søren Kierkegaards Forskningscenter/KU). Hun har tidligere arbejdet som dramaturg og sceneinstruktørassistent i et amerikansk baseret teaterkompagni i Paris og som rådgiver i PsykiatriFonden.

 

Tilknytninger

Medlem af Klinisk Etisk Komité for Pædiatri, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet (2012-)

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinisk Etik (2020- ; 2012-2018, næstformand 2014-2018)

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis (2006-2018, formand 2011-2018)

Medlem af Styregruppen for Nordic Network for Narratives in Medicine (2016-)

Medlem af Styregruppen for Nordic Network of Kierkegaard Research (2011-2016)

 

Forskningsophold og studieture efter magisterkonferens

Pilotprojekt med professor Rita Charon om Sokratisk dialog med læger og andet sundhedspersonale (igangværende). Department of Medical Humanities and Ethics (The Narrative Medicine Program), the Vagelos College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York City, USA - 2019

Forskningsophold på Department of Medical Humanities and Ethics (The Narrative Medicine Program), the Vagelos College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York City, USA - 2018

Forskningsophold på Department of Medical Humanities, Free University of Amsterdam (VUmc), Holland - 2014

Forskningsophold på Department of Anthropology, University of Southern California, USA - 2014

Studietur til Center for Biomedical Ethics & Humanities, University of Virginia, VA og Center for Clinical Ethics samt forskning på Bioethics Research Library, begge på Georgetown University, Washington D. C., USA – 2010

Studietur til The Ethics Committee, the University of Minnesota Medical Center/Fairview & Center for Bioethics, University of Minnesota, USA - 2006.

Studietur til Center for Bioethics, Columbia University, New York; Center for Bioethics, University of Pennsylvania; Center for Clinical Ethics og The Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University, Washington D.C., USA - 2003.

Fellowship til The Kierkegaard Library, St. Olaf College, MN, USA - 1999.

 

Udvalgte publikationer

Bøger

 • Di Nucci, Thybo Jensen & Knox (reds): 8 cases i medicinsk etik. Munksgaard, 2020.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Requiem for the Living, a collection of poems. No Frills Buffalo Publishing, 2018.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Thinking in Action, Re-thinking Life. Socratic Dialogue with People in Cancer Rehabilitation, Ph.D. dissertation, Department of Public Health, University of Copenhagen, 2015
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard & Friis, Jan Kyrre Berg (reds.): 5 Questions: Philosophical Practice, Forlaget Automatic Press, 2013
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard Knox & Sørensen, Merete (reds.): Filosofisk Praksis i sundhedsarbejde. Frydenlund, 2011
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Er døden en regnbue? En børnebog. Illustrator Pia Thaulov. Frydenlund, 2011 (oversat til og udkommet på tjekkisk i 2017 på Cesta Domu)
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: At tænke er at gå på opdagelse. Om at filosofere med børn. Frydenlund, 2011 (oversat til og udkommet på tjekkisk i 2017 på Cesta Domu)
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Etisk konsultation på neonatalklinikken på Rigshospitalet – en rapport; København: neonatalkliniken, Rigshospitalet, 2010
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Gabriel Marcel - Håbets filosof, fortvivelsens dramatiker. Syddansk Universitetsforlag, 2003
 • Broberg, Margareta & Knox, Jeanette Bresson Ladegaard (reds.): Dignity. Ethics and Law. International bibliografi. Center for Ethics and Law, 1999
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: The Resurrection of the Self in Silence. A Kierkegaardian Critique of the Modern and Postmodern Approach to the Human Self. Magisterafhandling, Filosofisk Institut, Københavns Universitet, 1998.

Oversættelser

 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Oversættelse til engelsk af Begrebet Angst hos Søren Kierkegaard af Arne Grøn, Gyldendal, 1993: The Concept of Anxiety in Søren Kierkegaard, Mercer University Press, 2008
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Oversættelse til dansk af Donner la mort af Jacques Derrida, Métailié-Transition, 1992: Dødens gave, Anis 2007

Bogkapitler

 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Sokrates og sygdom: at filosofere gennem narrativer". I antologien Narrativ medicin - for læger, sygeplejerskere og andre sundhedsprofessionelle, reds. Anders Juhl Rasmussen, Anne-Marie Mai & Helle Ploug Hansen, Gads forlag, 2021. Also published in an English edition: "Socrates and Sickness: on philosophizing through narrative", in Uses of Literature in Narrative Medicine. Forthcoming.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard, Di Nucci & Thybo Jensen: "Forord" (preface), in 8 cases i medicinsk etik. Munksgaard, 2020.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "At behandle i grænselandet mellem liv og død." I antologien 8 cases i medicinsk etik. Munksgaard, 2020.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "The Wisdom in Tragedy: Building a Flourishing Life in the Face of Hardship," i New Frontiers in Philosophical Practice, ed. Lydia Amir. Cambridge Scholars, 2017.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Socratic Dialogue in a Dramatic Setting," i The Socratic Handbook. Methods and Manuals for Philosophical Practice and Applied Ethics, ed. Michael Noah Weiss. Lit Publishing, 2015
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: ”At plante virkeligheden i tanken og nære frihedens ånd,” i Filosoffen på arbejde. En introduktion til anvendt filosofi, Forlaget Mindspace, 2013
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Indledning til 5 Questions: Philosophical Practice, en antologi. Automatic Press, 2013
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard & Sørensen, Merete: Indledning til Filosofisk praksis i sundhedsarbejde, en antologi. Frydenlund, 2011
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: ”Den dødeliges alvorlige betragtning – en tentativ skitse til eksistentiel rehabilitering,” i Filosofisk praksis i sundhedsarbejde, Frydenlund, 2011
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: ”Medicinsk etik i praksis: refleksioner over og erfaringer med etisk konsultation på en neonatalklinik” i Filosofisk praksis i sundhedsarbejde, Frydenlund, 2011
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: ”Gabriel Marcel: The Silence of Truth,” i Kierkegaard’s Influence on Existentialism, vol. 9 i serien Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Ashgate, ed. Jon Stewart, 2011
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: “Moliére: An Existential Vision of Authenticity in Man Across Time,” i Kierkegaard and the Renaissance and  Modern Traditions, vol. 5, tome III i serien Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Ashgate, ed. Jon Stewart, 2009
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Indledning til oversættelsen Dødens gave (Donner la mort) af Jacques Derrida, ANIS 2007
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Forord til bibliografien Dignity. Ethics and Law, Center for Ethics and Law, University of Copenhagen, 1999

Artikler til tidsskrifter

 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Kierkegaard, Cancer and Narrative: The Concrete Drama of Sophia's Self-Becoming." Accepterede.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard & & Svendsen, Mette Nordahl: "The Ethics Laboratory: An Educational Tool for Moral Learning." International Journal of Ethics Education. Online 25. maj 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/s40889-022-00142-w.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "The Ethics Laboratory: A Dialogical Practice for Moral Deliberations in Cross-Fields," HEC Forum, online September 2021.
 • Szabat, Marta & Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Shades of Hope: Gabriel Marcel's Notion of Hope in End-of-Life Care," online 25. juni 2021 i Medicine, Healthcare and Philosophy.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "The Vitality of Mortality: Being-towards-Death and Long-term Survivorship," i Journal of Medicine and Philosophy, online 2. juni 2020. DOI: 10.1093/jmp/jhaa010
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Stories of Despair: a Kierkegaardian Read of Suffering and Selfhood in Survivorship," i Medicine, Healthcare and Philosophy, 23(1), 61-72, 2020.
 • Boelsbjerg, Hanne Bess & Knox, Jeanette Bresson Ladegaard & Hansen, Helle Ploug: "At digte om døden - fra forskning til folkelig formidling". I Omsorg, nr. 4, 2019.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Developing a novel approach to existential suffering in cancer survivorship through Socratic dialogue," i Psycho-Oncology, vol. 27, issue 7, pp. 1865-1867. DOI: 10.1002/pon.4750, 2018.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Cancer Survivor Responses to Socratic Dialogue: An Explorative Study of the Experiences with Participation in an Innovative Intervention," i Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, årgang 14, nr. 27, 127-144, 2017.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Ethical Competence Training for Members on Clinical Ethics Committees (CEC): Experiences from Denmark," i International Journal of Ethics Education, Vol. 2, Issue 2, pp. 203-213, 2017.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Facing Life aftter Facing Death: The Moral Occasion of Cancer," in Philosophical Practice, Vol. 11, No. 2, 2016.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Staging and Performing Dialogue: Employing the Theater Metaphor as a Methodological Strategy for Facilitating a Socratic Dialogue Group," i Journal Of Humanities Therapy, Vol. 6, No. 2, December 2015.
 • Uldall, Andersen, Greisen, Hagelund Hansen, Holte Kofoed, Bresson Ladegaard Knox, Nabe-Nielsen, Petersen, Ploug & Sehested: "Landets første klinisk etiske komite for pædiatri," i Ugeskrift for Læger, 177: V10140579, 2015.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard & Svendsen, Mette Nordahl: "Authoring Experience: The Significance and Performance of Storytelling in Socratic Dialogue with Rehabilitating Cancer Patients," i Medicine, Healthcare and Philosophy, No. 18, vol. 3, 2015.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Hverdagens Etik," i Månedsskrift for Almen Praksis, 04 april 2015.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Sculpting Reflection and Being in the Presence of Mystery: Perspectives on the Act of Philosophizing in Practice with People Recovering from Cancer," i HASER International Journal on Philosophical Practice, No. 6, 2015.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "The 4C Model: A Reflective Tool for the Analysis of Ethical Cases at the NICU, The University Hospital Copenhagen, Rigshospitalet", i Clinical Ethics, vol. 9(4), 2014.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Being in Dialogue with Colleagues and Clinics across Countries," i EASME Newsletter: European Association of Centres of Medical Ethics, no. 37, September 2014.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: “Philosophy as the Art of Living. Situating the Method of Socratic Dialogue within a Framework of ”Care of the Self””, i HASER International Journal on Philosophical Practice, No. 5, 2014
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "The Exigency of Being Parrhèsiastic: On Truth-telling in Socratic Dialogue Groups with Survivors of Cancer," i Journal Of Humanities Therapy, Vol. 4 December 2013
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: “Some Remarks About the French Reception of Kierkegaard’s Philosophical Fragments,” i Kierkegaard Studies. Yearbook 2004, eds. Cappelørn, Deuser & Stewart, Walter de Gruyter, Berlin & New York, 2004
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: “Transcender la Transcendance. Une critique kierkegaardienne du projet de Luc Ferry,” i Kierkegaardiana 22,  C. A. Reitzels, 2002

Formidlingsartikler

 • "Sundhedspersoner har ikke nok tid til etiske overvejelser," kronik i Altinget den 12. maj 2022. Skrevet med Anne Bendix Andersen.
 • “Sundhedshumaniora i sygepleje” i ’Fag og Forskning’ i Sygeplejersken 4, 2021. Skrevet med Lektor Anders Juhl Rasmussen (SDU), Professor Hilde Bondevik (Oslo Universitet) og Lektor Katarina Bernhardsson (Lund Universitet).
 • "Sundhedsprofessionelle bliver udbrændte af covid-19", kronik i Kristeligt Dagblad den 16. marts 2021. Skrevet med Raben Rosenberg.
 • "Af cancer og Covid-19 kan vi lære at slippe kontrollen", kronik i Kristeligt Dagblad den 15. maj 2020. Skrevet med Lotte Seheim.
 • "Narrativ medicin: et stærkt svar på øget dehumanisering", indlæg i Dagens Medicin den 7. april 2017. Skrevet med Anders Juhl Rasmussen.
 • "Etik er kommet for at blive", kronik i Kristeligt Dagblad den 3. oktober 2016. Skrevet med bestyrelsen i Dansk Selskab for Klinisk Etik.
 • ”Er jeg stadig mig selv, hvis jeg får et andet navn?l” i fagbladet Skolestart, 43. årgang, marts 2013
 • ”Det undersøgte liv i klasselokalet,” kronik i Kristeligt Dagblad den 11. maj 2011
 • ”Medicin for sjælen. Kræftramte filosoferer sammen,” kronik i Kristeligt Dagblad, den 26. november 2009
 • ”Den tragiske livsførsel,” kronik i Kristeligt Dagblad, den 22. november 2008
 • ”Hospitaler mangler en etisk praksis,” kronik i Kristeligt Dagblad, den 13. august 2007
 • ”Danmark kan lære af hospitalsetikken i USA,” kronik i Kristeligt Dagblad, den 13. januar 2007
 • ”Filosofisk omsorg for patienten,” kronik i Berlingske Tidende, den 8. oktober 2006
 • “Samtalens kompas - giv hjælp til livets grænseløse valg,” kronik i Berlingske Tidende, den 2. april 2004
 • ”Grænsernes etik,” interview med Peter Kemp i tidsskriftet SALT, årg. 13, nr. 2, 2004
 • “En død filosof - en levende filosofi: Gabriel Marcel,” kronik i Kristeligt Dagblad, den 7. oktober 2003

 

MEDIER

Jeg er blevet interviewet til:

ID: 35362427