Jannie Dahl Astrup

Jannie Dahl Astrup

Ph.d.-studerende

Jeg er ansat som Ph.d.-stipendiat under lektor Casper Tybjerg med projektet ”Palladium i transnationalt perspektiv” (opstart 1. februar 2019)

Projektet er et virksomhedshistorisk grundstudie af produktionsselskabet Palladium i stumfilmperioden og overgangen til tonefilm - med særligt henblik på det danske selskabs ageren på det tyske marked - i et transnationalt perspektiv. Hensigten er at udforske, beskrive og analysere Palladiums rolle i en transnational filmkultur, hvor talent såvel som film bevægede sig over nationale grænser som et helt grundlæggende vilkår for filmindustrien.

Mit Ph.d.-projekt er en del af det filmhistoriske forskningsprojekt ”En fælles filmkultur? ­­– Danmark og Tyskland i stumfilmtiden 1910-1930” (samarbejde mellem Københavns Universitet, Kölns Universitet og Det Danske Filminstitut). Forskningsprojektet huses af Det Danske Filminstitut og er muliggjort via en donation på fra A.P. Møller Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden. Mit Ph.d.-stipendie er eksternt finansieret igennem Det Danske Filminstitut

Primære forskningsområder:
- Filmhistorie
- Filmhistoriografi
- Mediehistorie
- Stumfilm
- New cinema history
- Transnationalisme

ID: 212549654