Jan Pedersen

Jan Pedersen

Samlingsmedarbejder


Arbejdsopgaver:
Kuratorassistent for flue-, edderkoppe-, og tusindbensamlingen (Diptera, Aracnida, Diplopoda). Sortering, præparering og etikettering samt udsendelse af lån. Instruktør på museets 2 scanning elektron mikroskoper (JEOL JSM-6335F og JEOL JSM-840) samt på "sputtercoateren" og udstyret til kritisk punkt-tørring.

Hovedinteressen er biologi, faunastik, taksonomi og nomenklatur hos de danske biller og nabolandende omkring Danmark.

Har hovedansvaret for de årlige fundlister af danske biller.

Har indsamlet insekter og andre hvirvelløse dyr i det meste af verdenen, f. eks. Australien (3 gange), New Zealand, U.S.A., Indonesien, Laos, Thailand, Sydafrika (2 gange), Østrig (2 gange) og mange gange i Grækenland.

Har bidraget med oplysninger til flere af de store danske faunistiske projekter bla. svirrefluer, dagsommerfugle, bredtæger og edderkopper samt været involveret i registrering og rapportering af rødlistede biller og mosskorpioner, udarbejdet rødlisten for de danske skyggebiller til DMU og været kvalitetssikre på adskillige rødlister udarbejdet af andre forfattere, samt udarbejdet kommenetered lisetr til rødlistede billearter i det forgangne Storstrøms Amt.

Fungeret som sekretær i Entomologisk Forening i over 5 år.

Publikationer

ID: 3830935