Jan Kofod Schjørring

Jan Kofod Schjørring

Professor

2006-: Professor, viceinstitutleder for forskning og sektionsleder ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Det Natur- og Biovindeskabelige Fakultet, Københavns Universitet

2000-2005: Forskningsrådsprofessor, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

1989-2000: Lektor, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

1998: Doktorgrad om planters udveksling af ammoniak med atmosfæren

1995-1996: Gæsteprofessor, University of British Columbia, Canada

1985-1988: Adjunkt, Danmarks Tekniske Universitet

1985: PhD grad om planter og rhizosfæreprocesser

1982-1985: PhD studerende på Lunds Universitet, Sverige og den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

 

Publikationer

Har publiceret 200+ artikler i internationale tidsskrifter, samt en række bogkapitler og artikler i danske fagtidsskrifter. H-index 58 (Web of Science)/70 (Google Scholar).

 

Forskningsprojekter

Leder af flere større forskningsprojekter omhandlende planters næringsstofoptagelse og næringsstofforsyningens indflydelse på plantevækst og -kvalitet.

 

Medlemsskaber og tillidshverv

  • Det Frie Forskningsråd|Teknologi og Produktion (2013 -)
  • Novo Nordisk Fondens komitéer for bioteknologibaseret syntese og produktion (2012 -) og interdisciplinær forskning (2014 -)
  • Bestyrelsen for Stiftelsen Hofmansgave (2008 -)
  • The International Council for Plant Nutrition (udpeget; 2002 -; Præsident 2013-2017)
  • Redaktør på det internationale tidsskrift Physiologia Plantarum (1998 - )
  • Associeret redaktør på tidsskriftet Frontiers in Plant Nutrition (2011 - )

For yderligere oplysninger se curriculum vitae og publikationsliste.

ID: 4226215