Jacob Graff Nielsen

Jacob Graff Nielsen

Dekan

Uddannelse

2003:            Ph.d.-grad for afhandlingen "Legalitetskravet ved beskatning", 
                    Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
1998:            Cand.jur., do

Ansættelser

2014-:           Dekan, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
2011-:           Professor i skatteret, do
2008-2011:    Docent i skatteret, do
2005-2008:    Lektor i skatteret, do
2001-2005:    Adjunkt i skatteret, do
2001-2001:    Amanuensis, do
1998-2001:    Ph.d.-stipendiat, do

Forskningsledelse

Jeg har siden 2006 beskæftiget mig med universitetsledelse, først som afdelingsleder, dernæst som ph.d.-skoleleder og som forskningsleder og siden april 2014 som dekan ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Som dekan har jeg det overordnede strategiske ansvar for fakultetets uddannelse, forskning og formidling. Jeg har omfattende erfaring med bl.a. forskningsevaluering, akkreditering og uddannelseskvalitet, udvikling og implementering af strategi, personaleledelse, strategisk budgetlægning samt deltagelse i byggeprocesser. 

Jeg er medlem af følgende forskningscenter og forskningsgruppe:

Det Danske Velfærdssamfund og Europæisk Markedsintegration (WELMA)

FIRE Fiscal Relations Research Group

Interne hverv og administration

Nuværende

2014-:           Dekan ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (fra 1/4)
2014-:           Medlem af rektors Ledelsesteam, do
2014-:           Medlem af HSU, do
2014-:           Medlem af Senatet, do
2014-:           Medlem af styregruppe vedrørende KUA3 (Søndre Campus)
2014-:           Formand for Samarbejdsudvalget (medlem siden 2006),
                     Det Juridiske Fakultet, do
2016-:           Formand for Akademisk Råd, do (medlem siden 2014)
2014-:           Formand for Arbejdsmiljøudvalget (medlem siden 2009), do
2014-:           Formand for JUR-LT (medlem siden 2006), do
2014-:           Formand for Aftagerpanelet, do (medlem siden 2009)
2014-:           Formand for Dekenans Studenterforum, do
2014-:           Formand for HSU's udbudsfølgegruppe, do
2014-:           Medlem af HSU's IT-strategifølgegruppe, do

Tidligere

2009-2014:    Forskningsleder, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
2006-2014:    Fagansvarlig for de skatteretlige kursusfag samt skifte af dødsboer, do
2009-2014:    Formand for Forskningskoordinationsgruppen (FOKO), do      
2010-2012:    Tilforordnet Akademisk Råd, do
2007-2009:    Ph.d.-skoleleder, do
2008-2009:    Formand for ph.d.-udvalget, do
2008-2011:    Medlem af Aftagerpanelet, do
2007-2009:    Medlem af Københavns Universitets Forskningsuddannelsesudvalg (KUFUR)
2006-2009:    Medlem af Akademisk Råd, do
2006-2007:    Afdelingsleder, Forskningsafdeling III, do
2006-2007:    Medlem af Arbejdsmiljøudvalget, do
2006:            Medlem af Arbejdsgruppen vedrørende organisering af forskningen ved 
                    Det Juridiske Fakultet, do

Eksterne hverv mv.

2014-:           Bestyrelsesformand, Henriette Melchiors Stiftelse (ulønnet)
2015-:           Bestyrelsesformand, Collegium Juris (ulønnet)
2016-:           Bestyrelsesmedlem, Opholdsstedet Den Gamle Brugs (ulønnet)
2014-:           Medlem af Sonningkomitéen
2016-:           Medlem af Presidents Institute, cirkel 11
2012-:           Fagfællebedømmer for flere tidsskrifter
2012:            Bedømmer af forskningsrådsansøgninger i andre EU-lande
2011-2014:    Medlem af Academic Committee (ACET) i EATLP
2011-:           Medlem af repræsentantskabet i Dansk Skattevidenskabelig Forening
2012-:           Medlem af adskillige lektor- og professorbedømmelsesudvalg
2011:            Opponent ved Katja Joo Dyppels predefence om beskatning af derivater
2012:            Nationalrapportør for EATLP i 2012: Skattesubjektivitet for selskaber
2011:            Nationalrapportør for EATLP i 2011: Bevisbyrde i skattesager
2010:            Nationalrapportør for EATLP i 2010: Retroaktiv skattelovgivning
2009:            Nationalrapportør for EATLP i 2009: Magtfordeling og beskatning
2009-:           Medlem af European Association of Tax Law Professors (www.eatlp.org
2009:            Medlem af Martin Poulsens Thesis Proposal Committee (August 2009)
                    Aarhus Universitet, Aarhus Business School
2008-2012:   Medlem af internationalt panel til evaluering af forskningen ved
                    Reykjavik Universitet  
2007:            Medlem af bedømmelsesudvalget for Claus Hedegaard Eriksens 
                    ph.d.-afhandling: Beskatning af immaterielle aktiver
2007:            Nationalrapportør for IFA: Internationale tvister om indkomstallokering
2007-:           Medlem af Dansk Skattevidenskabelig Forening
2007-2014:    Fagansvarlig, underviser og eksaminator på Master i skat, Metropol
2003-:           Fagredaktør på tidsskriftet Skattepolitisk Oversigt (lønnet)
2008-2012:    Artikelredaktør på Ugeskrift for Skat

Ph.d.-vejledning

Jeg har vejledt to ph.d.-studerende  inden for moms og skatteforvaltningsret

Eksterne bevillinger

2012:            Vejleder for erhvervsPhD-studerende, Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
2009:            4 mobilitetsstipendier til Det Juridiske Fakultet, 8,8 mio. kr., do
2000:            Legat til forskningsophold ved Bergen Universitet, 40.000 kr.,
                    Margot og Thorvald Dreyers Fond

Konferencer m.v.

2010:           Medarrangør af SkatteAkademiets konference: Selskabsskatten i Krise?
2009:           Medarrangør af SkatteAkademiets konference: Skatten i fremtiden

Potentielle interessekonflikter

Fagredaktør ved Skattepolitisk Oversigt for forlaget Karnovgroup (lønnet)

Uddannelse

Cand.jur., ph.d.

ID: 4232