Ivana Bogicevic

Ivana Bogicevic

Primære forskningsområder

Min primære forskningsinteresse ligger i at undersøge de etiske og sociale aspekter af sundhedsteknologi. I min Ph.d. undersøger jeg hvordan brugen af personlig medicin i onkologien skaber nye biomedicinske kategorier og opfattelser om god kræftbehandling. Projektet er en del af forskningsprojektet MeinWe, som ledes af professor Mette Nordahl Svendsen.

ID: 188945365