Ingrid Leth

Ingrid Leth

Emeritus

Primære forskningsområder

Klinisk børnepsykologi. Forskning i angsttilstande hos børn og deres behandling.

Aktuel forskning

Psykiske behov hos små børn anbragt uden for hjemmet.

Angsttilstande hos børn, undersøgelse og behandling . Medlem af styregruppe for CCAP Copenhagen Child Anxiety Project.

Interesseområder

Børn der udsattes for fysisk og psykisk vold. Psykologiske perspektiver på børns rettigheder. Integreret kognitiv behandling af skolefobier.

Undervisnings- og vejledningsområder

Klinisk børnepsykologi. PTSD hos børn. Små børn på døgninstitution. Børn udsat for fysisk og psykisk vold.

 TRÆFFETID: Onsdage kl. 13-14

ID: 9205