Inger Kjær

Inger Kjær

Professor emeritus

Uddannelse

1999: Dr.med., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Tandlægeskole

1983: Dr.odont., Københavns Tandlægehøjskole, Københavns Universitet 1975: Autorisation som specialtandlæge i ortodonti

1964: Cand.odont., Københavns Tandlægehøjskole

1959: Student i matematik og naturfag, Helsingør Gymnasium

Nuværende og tidligere ansættelser

2009-2012: Viceinstitutleder med ansvar for forskning, Odontologisk Institut, Københavns Universitet

Siden 2009: Leder af Videreuddannelsen i Ortodonti

Siden 2009: Sektionsleder for afdelingerne for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Radiologi og Ortodonti, Odontologisk Institut, Københavns Universitet

Siden 8/2000: Professor og Afdelingsleder, Afdeling for Ortodonti, Odontologisk Institut, Københavns Universitet

Siden 8/1992: Konsulent i ortodonti og kraniofacielle misdannelser, Vangede Børnehospital, København

Ekstern censor ved Tandlægeskolen, Århus Universitet

Siden 8/1986: Lektor ved Afdeling for Ortodonti, Odontologisk Institut, Københavns Universitet

1977-1986: Overtandlæge, Birkerød Kommunale Tandpleje

1964-1977: Undervisnings- og forskningsansættelser i USA (Department of Anatomy, University of California Medical School, San Francisco) København

Udnævnelser og formandsskaber

Siden 2/2002: Professor i Ortodonti

Siden 2/1998: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets repræsentant i Universitets legatudvalg

Siden 2/1998: Prodekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder medlem af diverse udvalg

1998-2000: Dansk medlem i styregruppen i The European Orthodontic Society (EOS)

1997-2001: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets repræsentant i Ledelsesrådet ved Københavns Universitet

Siden 8/1996: Odontologisk Instituts repræsentant i EU-programmet COST-B8, Odontogenese

1996-2001: Styremedlem af Dansk Selskab for Reproduktion og Føtal Udvikling, oprettet i marts 1996

Siden 9/1995: Udnævnt af Rektorkollegiet som konsulent for Den Eurpæiske Kommission for International Uddannelse inden for ERASMUS/SOKRATES programmerne

Siden 5/1995: Styremedlem i The Craniofacial Biology Group, IADR (International Association of Dental Research)

Siden 1994: Udnævnt medlem af Uddannelsesråd ved Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Siden 1994: Styremedlem i Det Danske Selskab for Medicinsk Historie

1993-1996: Medlem af Det Centrale Internationaliseringsudvalg ved Københavns Universitet. Næstformand siden maj 1994

Siden 1/1993: Medlem af Fakultetsudvalget, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

1992-1995: Formand for Det Internationale Udvalg, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, ECTS koordinator

1991: Odontologisk Instituts repræsentant i The National Medical Research Council's Board on Scientific Misconduct 1989-1994: Medlem af Internationaliseringsudvalget, Rektorkollegiet

1989-1993: Formand for Det Internationale Udvalg, Odontologisk Institut, Københavns Universitet

1988-1996: Næstformand for Forskningsudvalget, Odontologisk Institut, Københavns Universitet

Siden 1983: Formand for Uddannelseskomiteen, Specialtandlægenævnet, Sundhedsstyrelsen

Siden 1983: Formand for Specialtandlægenævnet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Priser og æreshverv

3/2011: Æresmedlem af Dansk Ortodontisk Selskab

9/2002: Ridderkorset

6/2002: Fellow ad Eundem ved The Royal College of Surgeons of England, London

Uddannelse

Specialtandlæge i ortodonti, dr.odont. et dr.med.

ID: 6085