Inge-Merete Hougaard

Inge-Merete Hougaard

Postdoc

Jeg forsker i hverdagspolitiske forhandlinger af retten til, adgang til og brugen af jord og ressourcer, herunder forhandlinger af natur- og landskabsværdier. Med en baggrund i Politisk Økologi, Internationale Udviklingsstudier og Offentlig Administration er mine primære forskningsinteresser indenfor ressourcerettigheder, klimapolitik, statsdannelse og landskabsforandringer.

Jeg arbejder for tiden på et forsknings-praksisprojekt, Lokale Landvindinger, hvor vi undersøger hvilken rolle fortællinger spiller i samskabelsen af landskabet under multifunktionel jordfordeling. Projektet implimenteres i samarbejde med tre kommuner og Naturstyrelsen Himmerland, og undersøger hvordan fortællinger om landskabet og dets historie samt om borgere og myndigheder kommer til udtryk i forhandlinger af landskabet og landskabsværdier. Ligeledes undersøger vi hvordan fortællinger kan blive en del af samskabelsen af nye landskaber - herunder hvilken rolle ikke-menneskelige aktører spiller. Jeg er særligt interesseret i at undersøge forskellige naturforståelser, og hvordan spørgsmål om retten til adgang og brug af jord og ressourcer opstår i samskabelsesprocessen mellem lodsejere, andre borgere og offentlige myndigheder.

Jeg har tidligere forsket i ressourcerettigheder, etnisk anerkendelse og kollektive territorier i forbindelse med sandudvinding i Colombia, samt i karbonfjernelse gennem biokul/biochar og CCS og hvilken rolle udsigten til negative emissioner spiller for klimapolitikken i Danmark.

Teoretisk arbejder jeg primært inden for politisk økologi og science and technology studies (STS), mens jeg benytter ethnografiske metoder, deltager observation, mindre spørgeskemaundersøgelser og interviews, samt audio-visuelle metoder.

ID: 161898329