hjl905 hjl905

hjl905 hjl905

Ekstern lektor

 • Ph.d.-Studienævnet

  Karen Blixens Plads 8

  2300 København S

Aktuel forskning

For mere info: www.dinoknudsen.dk

De kristne kirkers rolle i international diplomati under Den Kolde Krig står i centrum for mit aktuelle forskningsprojekt. Jeg undersøger særligt Kirkernes Verdensråds bidrag til euroæisk afspænding i perioden 1945-1975. Forskningen er muliggjort af et postdoc-stipendium fra Carlsberfonden og jeg forventer at udgive et par artikler på dansk og engelsk i videnskabelige tidsskrifter i 2017.

I maj 2016 udkom min bog The Trilateral Commission and Global Governance. Informal Eilte Diplomacy, 1972-1982 på forlaget Routledge. Bogen er det første historiske studie af Den Trilaterale Kommission baseret på upublicerede, primære kilder fra kommissionens egne arkiver. Bogen handler om kommissionens skabelse og tidlige historie, samt hvilket nyt lys dens aktiviteter kaster på vores forståelse af moderne regeringsførelse og diplomati. Min forskning var en del af det kollektive forskningsprojekt "Epokeskiftes årti: Europæisk-transatlantiske transformationsprocesser i politisk kultur, diskurs og magt i "de lange 1970'ere", ledet af professor dr. phil Poul Villaume. I 2013 fik jeg tildelt ph.d.-graden på baggrund af en afhandling om kommissionen.

 

Primære forskningsområder

Forskningsområder, undervisning og vejledning

 • Transnational politikskabelse, governance og diplomati
 • Transnationale privat-statslige netværk og ikke-statslige aktører
 • Sociale bevægelser og civilsamfundet
 • Eliter, kirker og arbejderbevægelsen
 • Kirkernes verdensråd
 • Den Trilaterale Kommission og Bilderberg-konferencerne
 • Kold krig, Marshallplan og anti-kommunisme
 • Kulturmøder, kulturoverførsler, amerikanisering
 • Den transatlantiske og globale verden

ID: 17506653