Henrik Prebensen

Henrik Prebensen

Lektor, fransk, tidl. medlem af KUs best

   foto H. Petit   

 

Levnedsløb

1995
 lektor ved Romansk Institut , Københavns Universitet (nu Institut for Engelsk, Germansk og Romansk) 
 
1989
 institutleder, Institut for Humanistisk Informatik, Københavns Universitet
 
1984
 centerleder, Humanistisk EDB-Center, Københavns Universitet
 
1977-79
 institutleder, Romansk Institut , Københavns Universitet
 
1971
 amanuensis, siden lektor ved Romansk Institut , Københavns Universitet
 
1968
 adjunkt ved Romansk Institut , Københavns Universitet 
 
1964-68
 lektor ved Universitetet i Nancy, Frankrig
 
1961
 studier ved Universitetet i Poitiers, Frankrig
 
1958-65
 Københavns Universitet (cand.mag. fransk/historie
 
1957-58
 Lycée Eugène Fromentin, La Rochelle,  Frankrig
 
1957
 studentereksamen
 
1939
 født 08.04 )   
 

Organisatoriske og administrative erfaringer

2005
 Medlem af bestyrelsen for Københavns Universitet
 
 
 Medlem af bestyrelsen for DMs Sektor for Forskning og videregående uddannelse
Næstformand for bestyrelsen af DMs Universitetslærerlandsklub
 
1999
 Fællestillidsrepræsentant for Det humanistiske fakultet
Medlem af hovedsamarbejdsudvalget på Københavns Universitet    
Næstformand for Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg
 
1998
 Medlem af Dansk Magisterforenings Hovedbestyrelse 
 
1997
 Medlem af Styregruppen mv. for det ny KUA-byggeri i Ørestaden
 
1993
 Medlem af Samarbejdsudvalget for Det humanistiske fakultet, KU
 
1987/89
 Medvirker i undervisning og præsentation af programmer inden for naturligt sprog hos Prolog Development Center, København (Brøndby), Stockholm og Helsinki (publikation (24), (27), progr. 3)
 
1987
 Medansvarlig for oprettelse af kandidatuddannelse i datalingvistik (sm. m. E. Spang-Hanssen og T. Thrane)
 
1986/88
 Projektleder for FTU-projektet Anaforisk resolution (publikation (19). (20), (23), programmel (2))
 
1985/91
 Leder af Humanistisk EDB-Center, 1989 omdannet til IHI: Institut for humanistisk informatik, ansvarlig for oprettelse af faget Humanistisk informatik
 
1984
 Bestyrer for Amagerterminalen, organisator af Dat-hum uddannelsen (Humanistisk datalogi), ansvarlig for EDB-uddannelse af lærere ved Det humanistiske fakultet og for fakultetets EDB-planlægning og -indkøb
 
1983/84
 Frikøbt til Eurotra (maskinoversættelsesprojekt (publikation (15))
 
1977/79
 Bestyrer for Romansk Institut
 
1974/77
 Medlem af folkeuniversitetets programudvalg
 
1972/73
 Arrangør af kurser i matematisk lingvistik for sprogforskere (sm. m. C. Vikner ) (publikation (8))
 
1970/74
 Tilknyttet Institut for anvendt universitetspædagogik som underviser i pædagogisk evaluering
 
1969/73
 Redaktør af Revue Romane
 
1969
 Arrangør af kursus i gruppedynamik for 32 universitetslærere fra nordisk og romansk filologi
Udarbejder principper for gruppepædagogisk undervisning i fransk grammatik (se publikation (5))
 
1968/69
 Formand for det første Studienævn i fransk         
 

Andet

Har arrangeret kurser for
Danmarks Lærerforening (Det franske undervisningssystem),
Datalærerforeningen (EDB og sprogforskning),
Folkeuniversitetet (Matematisk lingvistik, Ludvig XIV),
Fransklærerforeningen (Algeriets historie),
Københavns, Frederiksborg og Vestsjællands amters skolevæsener (EDB og sprog),
LO (Roskilde og Svendborg højskoler: Det franske politiske samfund og arbejdsmarked),
Matematiklærerforeningen (Matematik og sprogforskning
Prolog Development Center (Natursprogsbehandling i Prolog)                                        


 

ID: 6649