Henrik Kragh Sørensen

Henrik Kragh Sørensen

Professor

Medlem af:

  Aktuel forskning

  Mit forskningsfokus ligger i projektet DH4PMP: Digital Humanities for Philosophy of Mathematical Practice. I dette projekt anvender vi digitale redskaber (big data og machine learning) til at studere mathematiske forskningspraksisser. Vi har adgang til en række spændende corpora og redskaber. 

  For tiden er vi særligt interesserede i at studere de roller, som diagrammer spiller i matematisk praksis, og de roller, som sproglige elementer spiller i matematisk argumentation.

  Primære forskningsområder

  Min forskning ligger inden for videnskabshistorie og videnskabsteori med særligt fokus på matematikkens historie efter 1800, matematikkens videnskabsteori i retningen af Philosophy of Mathematical Practice, samt datalogiens historie og videnskabsteori.

  Jeg har udgivet mere end 100 publikationer, herunder forskningspublikationer i matematikhistorie, matematikfilosofi, matematik, matematikdidaktik, og en række formidlende fremstillinger.

  Jeg har især arbejdet med udviklingen af en begrebscentreret matematik i 1800-tallet, internationaliseringen af skandinavisk videnskab, og computerens indflydelse på matematisk forskningspraksis.

  I 2017 havde jeg en bevilling til at udvikle Danish Network for History and Philosophy of Computer Science.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Undervisning

  Jeg underviser i kurser inden for matematikkens og datalogiens videnskabshistorie og videnskabsteori. Konkret underviser jeg for tiden i:

  Jeg har undervist adskillige kurser i matmeatikhistorie (BSc og MSc), matematikkens videnskabsteori (BSc og MSc), datalogiens videnskabsteori (BSc), videnskabshistorie (MSc) og videnskabsteori for ph.d.-studerende 

  Sammen med Mikkel Willum Johansen har jeg skrevet den lærebog i matematikkens videnskabsteori, der bruges i flere universitetskurser. 

  Vejledning

  Jeg vejleder PUK, bachelor- og specialeprojekter inden for matematikkens og datalogiens historie og videnskabsteori. Hvis du er interesseret i at skrive et projekt inden for et af disse emner, så hører jeg meget gerne fra dig.

  Jeg har vejledning mere end et dusin specialer og et tilsvarende antal bachelorprojekter samt 2 ph.d.-studerende.

  Du kan finde information og inspiration fx i

  ID: 164255954