Henning Koch

Henning Koch

Professor emeritus

Aktuel forskning

Blandt nyere forskningsprojekter er komparative studier over teori og praksis vedrørende konstitutionalisme, d.v.s. domstolenes kontrol med lovgivningsmagtens overholdelse af forfatning og konventioner, i forskellige typer af retssystemer (civil law – common law). Endvidere studier over de europæiske værdier, herunder menneskerettighederne, og deres håndhævelse ved EF-domstolen (Luxembourg) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Strasbourg). Den nyeste forskning beskæftiger sig med forskellige stadier af og begreber om undtagelsestilstand, ligesom studier af sikkerhed og ytringsfrihed udføres i samarbejde med CAST (Centre for Advanced Security Theory).

Talrige artikler, primært på dansk (dog en halv snes artikler på engelsk), om en række forskellige emner: kriminologi, politihistorie, den tyske besættelse (1940-1945), det parlamentariske demokrati, folkeafstemninger, domstolsprøvelse, suverænitet, Den Europæiske Union, menneskerettigheder (særligt forsamlingsfriheden, ytringsfriheden og den personlige frihed), politiret, kirkeret, terrorisme m.v.

ID: 4476