Hans Bisgaard

Hans Bisgaard

    Medlem af:

    • Pædiatri

    Hans Bisgaard leder den kliniske forskningsenhed og de translationelle kohortestudier, Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC), hvis primære formål er at forstå og forbedre forebyggelse, diagnose og behandling af børneastma, -eksem og – allergi. Succesen af kombinationen af dybdegående, prospektive, kliniske vurderinger af 1100 børn med avanceret basalforskning afspejles i flere banebrydende fund og har været grobund for adskillige ph.d. og doktor disputats afhandlinger.

    Resultaterne omfatter identifikation af nye risikogener for inflammatoriske sygdomme og det humane mikrobioms rolle i udviklingen af astma og allergi og har belyst de processer, der fører til sundhed og sygdom i samspillet mellem arv og miljø. Astma, eksem og allergi kan sandsynligvis betragtes som tidlige indikatorer for andre kroniske sygdomme, hvis forekomst er steget parallelt det seneste halve århundrede. Forskningen på COPSAC har derfor bredt sig til andre lidelser, herunder forstyrrelser i vækst, kognitiv og motorisk udvikling, samt modning af immunsystemet.

    ID: 9118