Hanne Nina Rasmussen

Hanne Nina Rasmussen

Lektor emerita

2003-2009 Beskikket som medlem af den natur- og jordbrugsvidenskabelige komite under Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed (UVVU), forskningsstyrelsen
2000 Seniorforsker, Forskningscentret for Skov og Landskab, nu: Institut for Geovidenskaber og Naturressourceforvaltning, Sektion for Skov, Natur og Biomasse, Københavns Universitet. 
1997-2003 Beskikket som medlem af det Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd
1996 Dr. scient. (D.Sc.) ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (KU) på afhandlingen: Spiringsbiologi og mykotrofi i terrestriske orkideer
1993-1999 Seniorforsker, Statens Planteavlsforsøg (nu: Danmarks JordbrugsForskning), Forskningscenter Årslev, Afdeling for Prydplanter, Forskergruppe for Planteskoleplanter
1991-1993 Senior Postdoctoral Fellow, Smithsonian Environmental Research Center, Edgewater, Maryland, USA.
1989-1990 Stipendielignende ansættelser, finansieret af KU og Statens Jordbrugs- og Veterinær-videnskabelige Forskningsråd
1985-1989 4-årig adjunktstilling, KU.
1983-1985 Seniorstipendium, KU
1982 Lic. scient. (Ph.D.) ved KU. Phd-afhandling: Development of stomata in Liliiflorae.
1979-1982 Kandidatstipendium, KU
1979 Cand. scient. i biologi ved KU. Afhandling: Knowltonia Salisb. (Ranunculaceae) - a taxonomic revision
1968 Matematisk-naturvidenskabelig student fra Øregaard Gymnasium
1950 Født i København

 

Se CV

Uddannelse

Cand. scient.

ID: 4224689