Gunhild Ravn Borggreen

Gunhild Ravn Borggreen

Lektor

Jeg underviser og forsker i visuel kultur og kunsthistorie. Jeg underviser i metoder til visuel analyse og andre aspekter af visuel kultur. I min forskning har jeg fokus på transkulturelle udvekslinger mellem dansk og japansk kunst og visuel kultur. Jeg forsker i socialt engageret samtidskunst og kunstfestivaler i Japan. Andre temaer er relationen mellem kunst og teknologi, robotokultur, såvel som performance, nationalitet og køn i japansk samtidskunst og visuel kultur. Jeg holder foredrag om japansk kunst og har bidraget som konsulent til en række udstillinger om japansk kunst i Danmark.

Primære forskningsområder

Jeg leder det internationale forskningsnetværk Collaboration and Community Building in Contemporary Art in Japan and Denmark, støttet af Forskningsstyrelsens International Network Program. Netværket har til formål at udbygge et samarbejde med japanske forsknings- og kunstinstitutioner i forbindelse med at undersøge socialt engageret kunst i en globaliseret verden. Mit eget fokus er på hvordan kunst kan skabe nye former for socialt fællesskab i landområder, og en kritisk tilgang til at evaluere effekten af socialt engageret kunst. I netværket vil vi endvidere udvikle nye metodologiske tilgange i et interdisciplinært felt mellem kunst, æstetik og antropologi. 

Fra 2013-2018 var jeg co-founder og projektleder for ROCA (Robot Culture and Aesthetics), et forskningsnetværk med fokus på praksis-baseret forskning i skæringspunktet mellem kunst, teknologi og samfund. I relation til robotkultur er jeg særlig interesseret i kunstneriske fortolkninger af robotters sociale funktion, såvel som de forestillinger om robotter som opstår gennem film, litteratur, tegneserier og andre kulturprodukter. Jeg undersøger endvidere forestillinger om andre kulturer som er knyttet til teknologi, eksempelvis tekno-orientalisme eller tekno-nationalisme i forholdet mellem Japan og Vesten. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i metoder inden for visuel analyse, hvor jeg lægger vægt på at give studerende redskaber og færdigheder i at analysere visuelle materialer til brug både på studiet og i jobsammenhæng. Undervisningen indeholder konkret analysepraksis i tæt samarbejde med studerende, der bidrager med at indsamle og analysere materiale fra billedkunst og hverdagsliv. Jeg vejleder inden for Visuel Kultur-feltet, herunder BA-projekter og KA-specialer om fotografi, samtidskunst, performance-studier, køn, Japan, orientalisme, antropologi, og mange andre områder.

Jeg bidrager til undervisningen i kunsthistoriefagets periodekurser, hvor jeg perspektiverer den vestlige kunsthistorie med eksempler fra japansk kunsthistorie. Jeg kontekstualiserer med fokus på transkulturelle og globale udvekslinger i kunst og kunsthistorisk forskning.

ID: 8955