Gitte Petersen

Gitte Petersen

Ekstern censor

  • Forskning og samlinger

    Øster Farimagsgade 2b, 1353 København K, Sølvtorvsfløj, Bygning: 01-2-016

    Telefon: +45 35 32 21 94Mobil: +45 20 65 75 89

Primære forskningsområder

Molekylær systematik og evolution med særlig henblik på parasitiske planter samt de énkimbladede (Monocotyledones).

Parasitiske planter optager vand og næring fra deres vært og de ændrer dermed deres biologi og morfologi i forhold til andre planter. Men genetisk set sker der også ændringer, og disse søges belyst gennem genomsekvensering af planter fra alle udviklingsgrene, hvor parasitisme er udviklet.

Fylogenetiske projekter spænder over overordnede studier af de énkimbladede til studier på artsniveau inden for fx græsgruppen, Triticeae (hvede, byg, rug) og slægterne krokus (Crocus) og tidløs (Colchicum). Fylogenierne baseres på DNA-sekvensdata fra alle 3 genomer (kerne, plastider, mitokondrier) samt morfologiske karakterer.

Desuden undersøges teoretiske og praktiske problemer ved anvendelsen af korte DNA-strege til identifikation af dyr og planter (DNA barcoding).

Teoretiske problemer i forbindelse med fylogenetisk analyse: alignment af DNA sekvenser; og retikulat evolution hos allopolyploider.

Molekylær evolution studeres med henblik på samspillet mellem molekylernes egen evolution og organismernes fylogeni. Bl.a. forskers der i det mitokondrielle genom hos dækfrøede planter (Angiospermae); fx RNA editering, lateral genoverførsel og genomets struktur. Tillige foretages studier af transposable elementer.

ID: 7890