Gerd Christensen

Gerd Christensen

Lektor

Akademisk uddannelse
2013: Ph.D.
2001: Cand. Mag. i Psykologi og Filosofi. Roskilde Universitetscenter
1997: Exam. Pæd. Danmarks Lærerhøjskole
1986: Seminarielærer, Håndarbejdets Fremmes Seminarium

Ansættelse
2011-: Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.
2010-2011: Lektor, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Århus Universitet (gæstelektorat).
2007-: Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
2006-2007: Amanuensis, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
2003-2006: Adjunkt, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
2002-2003: Ekstern lektor, Institut for Psykologi og Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter.
2002-2003: Timelærer i psykologi, Holbæk Seminarium.
2002-2003: Redaktionel medarbejder, Forlaget Samfundslitteratur.
1986-2001: Seminarielærer, selvstændig virksomhed, studerende.

Uddannelse

Cand. Mag. i filosofi og psykologi, ph.d.

ID: 10411