Frida Viktoria Sandström

Frida Viktoria Sandström

Ph.d. stipendiat

I min avhandling analyserar jag den västerländska diskursen kring 'dematerialiserad konst', för att skisserara en kritik av begreppet 'live' inom samtida konst och i ett samtida paradigm för levande arbete.  Jag är del av forskningsprojektet 'Kunsten som Forum' och handleds av Mikkel Bolt. 

Utanför min akademiska verksamhet arbetar jag som skribent och kritiker och är sedan 2015 medlem i konsttidskriften Palettens redaktionsgrupp. Jag har publicerats i bland annat Afterall, ArtForum, ArtAgenda, Mousse, Frieze, e-flux Journal, Art Papers, Camera Austria, Kunstkritikk, Dagens Nyheter och Aftonbladet kultur. 2015 var jag redaktör för antologin KROPPSFUNKTION (Stockholm: c.off 2015).

Som gästlärare och -föreläsare isamtida konst- och dansteori har jag verkat vid Umeå konsthögskola, Konstfack, Gerlesborgskolan, Linköpings Universitet, DOCH – Stockholms konstnärliga högskola och Akademin Valand, alla i Sverige. 

ID: 235122251