Eva Sverrisdóttir

Eva Sverrisdóttir

Adjunkt

Ph.d.-projektet omhandler farmakokinetisk-farmakodynamisk (PK-PD) modellering af morfins effekt på eksperimentel og klinisk smerte. Formålet er at identificere faktorer, der kan forklare den store individuelle variation i responset på morfin. En bedre forståelse af den store variation  er påkrævet for en mere individuel, og derfor mere optimal, smertebehandlingen.

ID: 35060952