Eva Honnens de Lichtenberg Broge

Eva Honnens de Lichtenberg Broge

Gæsteforsker

Jeg er Ph.d. Studerende på det Natur- og Biovidenskabelige fakultet, Institut for fødevarer i sektionen for Sensorik og forbrugervidenskab. I mit Ph.d. projekt ”Changes of olfactory peception and flavour memory with ageing” undersøger jeg hvordan aldring påvirker funktionen af lugtesansen og hvordan det har indflydelse på ældres fødevarepræference. Derudover undersøger også hvordan aldring, herunder demens, påvirker den sensoriske hukommelse for hvad man kan lide og ikke lide. Denne Ph.d. er en del af ELDORADO-projektet finansieret af Innovationsfonden.

Hovedvejleder er Per Møller.

Primære forskningsområder

  • Forbrugervidenskab
  • Sensorik
  • Aldring af lugtesansen 
  • Fødevareaccept hos ældre

ID: 144816682