Eva Back Madsen

Eva Back Madsen

Ph.d.-studerende

Uddannet cand.psych. i 2017. Tilknyttet Center for tidlig Indsats og Familieforskning (CIF) på Institut for Psykologi (KU) som videnskabelig assistent i Copenhagen Infant Mental Health Project (CIMHP) siden 2017-2020 og som ph.d.-studerende i Forstå Din Baby (FDB) i perioden 2020-2024.

Arbejdstitel på phd-projekt: ”Forældres refleksive funktion i førstegangsforældre og relationer til spædbarnets socioemotionelle udvikling og forælderens relations-specifikke tilknytning”

Om projektet: Forældres refleksive funktion (FRF) defineres som forælderens evne til at reflektere over mentale tilstande som følelser, tanker og intentioner hos både barn og sig selv. For at undersøge FRF hos forældre til spædbørn har man for nyligt fundet, at The Parental Reflective Functioning Questionnaire, Infant version (PRFQ-I) er et validt mål for PRF hos forældre til spædbørn i en let forøget risikogruppe. Det overordnede mål i projektet er at undersøge FRF med PRFQ-I i et stort sample af førstegangsmødre og -fædre, om det er muligt at identificere FRF profiler, og undersøge relationer til spædbarnets socioemotionelle udvikling og forælderens relations-specifikke tilknytning.

ID: 182567649