Erik Sporon Fiedler

Erik Sporon Fiedler

Ekstern

Undervisnings- og vejledningsområder

Religionsfilosofi, idéhistorie, politisk teologi, sekularisering og det post-sekulære, religion og politik, kristendomshistorie, religionsvidenskabelig teori og metode, religionsvidenskabens forskningshistorie, askese, kropslighed, monasticisme, materialitet, kritik

ID: 143262469