Erik Larsen

Erik Larsen

Emeritus

Aktuel forskning

Koordinationskemi med betydning for biouorganisk kemi og for spektroskopi.

ID: 32919436