Ditlev Tamm

Ditlev Tamm

Professor emeritus

Medlem af:

  Sprogkundskaber

  Dansk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, russisk, kinesisk og latinPersonlige data

  1946 Født i København
  1964 Student fra Østre Borgerdydskole
  1970 Cand.jur. (Københavns Universitet)
  1970-71 Studierejse til Freiburg i Br. og Paris
  1970-72 Sekretær i Justitsministeriet
  1971-72 Ekstern lektor ved Københavns Universitet
  1972 Adjunkt i retshistorie ved Københavns Universitet
  1974 Lektor samme sted
  1975-78 Ekstern lektor i italiensk juridisk sprog ved Handelshøjskolen i København, derefter censor i italiensk og erhvervsret
  1977 Dr.jur. (Københavns Universitet)
  1978 Professor i retshistorie ved Københavns Universitet
  1984 Dr.phil (Odense Universitet)
  1992-93 Gæsteprofessor i Kiel
  2000 Dr.jur. h.c. (Helsinki, Finland)
  2004 Gæsteprofessor, Kwansei Gakuin, Japan

  Eksterne hverv

  Medlem af PET-kommissionen
  Konsulent i Lenskontrollen, Civilretsdirektoratet
  Bestyrelsesformand for institutionen N. Zahles Skole
  Suppleant i Konkurrenceankenævnet
  Medlem af bestyrelsen for Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard
  Medlem af betyrelsen for S.C. Van Fonden
  Medlem af diverse andre bestyrelser


  Diverse

  1973 Modtaget Anders Sandøe Ørsteds Prismedalje i guld
  2005 Modtaget Sarton Medal, Ghent Unversitet
  Medlem af Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab
  Medlem af Det kgl. Danske Selskab til Fædrelandets Historie
  Medlem af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie
  Medlem af Academia Europaea
  Medlem af Vetenskapssocieteten i Lund
  Medlem af Société d'histoire du droit
  Medlem af international Academy of Comparative Law
  Medlem af Instituto per las Investigaciones de la historia del Derecho, Buenos Aires
  Medlem af Instituto internacional de historia del derecho indiano
  Formand for Det Anders Sandøe Ørstedske Priis-medalje Legat

  ID: 13382