Ditlev Tamm

Ditlev Tamm

Professor emeritus

Sprogkundskaber

Dansk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, russisk, kinesisk og latinPersonlige data

1946 Født i København
1964 Student fra Østre Borgerdydskole
1970 Cand.jur. (Københavns Universitet)
1970-71 Studierejse til Freiburg i Br. og Paris
1970-72 Sekretær i Justitsministeriet
1971-72 Ekstern lektor ved Københavns Universitet
1972 Adjunkt i retshistorie ved Københavns Universitet
1974 Lektor samme sted
1975-78 Ekstern lektor i italiensk juridisk sprog ved Handelshøjskolen i København, derefter censor i italiensk og erhvervsret
1977 Dr.jur. (Københavns Universitet)
1978 Professor i retshistorie ved Københavns Universitet
1984 Dr.phil (Odense Universitet)
1992-93 Gæsteprofessor i Kiel
2000 Dr.jur. h.c. (Helsinki, Finland)
2004 Gæsteprofessor, Kwansei Gakuin, Japan

Eksterne hverv

Medlem af PET-kommissionen
Konsulent i Lenskontrollen, Civilretsdirektoratet
Bestyrelsesformand for institutionen N. Zahles Skole
Suppleant i Konkurrenceankenævnet
Medlem af bestyrelsen for Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard
Medlem af betyrelsen for S.C. Van Fonden
Medlem af diverse andre bestyrelser


Diverse

1973 Modtaget Anders Sandøe Ørsteds Prismedalje i guld
2005 Modtaget Sarton Medal, Ghent Unversitet
Medlem af Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab
Medlem af Det kgl. Danske Selskab til Fædrelandets Historie
Medlem af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie
Medlem af Academia Europaea
Medlem af Vetenskapssocieteten i Lund
Medlem af Société d'histoire du droit
Medlem af international Academy of Comparative Law
Medlem af Instituto per las Investigaciones de la historia del Derecho, Buenos Aires
Medlem af Instituto internacional de historia del derecho indiano
Formand for Det Anders Sandøe Ørstedske Priis-medalje Legat

ID: 13382