Claus Bundesen

Claus Bundesen

Emeritus


Født i København d. 26. januar 1948. Mag. art. i psykologi ved Københavns Universitet 1972. Dr. phil. i psykologi samme sted 1986. Professor i kognitionspsykologi ved Københavns Universitet siden 1995.

Internationale tillidshverv 

  • Præsident for European Society for Cognitive Psychology (ESCoP) 2007-2009, Past President 2009-2010. Medlem af bestyrelsen for ESCoP 1990-1998 og 2001-2005 (hovedarrangør af 6th Conference of ESCoP 1993; Treasurer 1994-1998).

  • Medlem af bestyrelsen for The International Association for the Study of Attention and Performance (A&P) 2002-2010.

  • Medlem af evalueringspanelet til bedømmelse af forskningen i psykologi og psykiatri ved norske universiteter, universitetshospitaler og forskningsinstitutioner (L.-G. Nilsson, C. Bundesen, A. Herlitz, A.-L. von Knorring, H. Lyytinen, R. Rosenberg, R. K. R. Saltokangas, & P. J. Tyrer: Evaluation of clinical, epidemiological, public health, health-related and psychological research in Norway: Psychology and psychiatry. Oslo: Norges Forskningsråd, 2004).

  • Medlem af Norges Forskningsråds 10-personers videnskabelige komité til bedømmelse af ansøgninger om Outstanding Young Investigators Awards, 2004, og af Norges Forskningsråds 11-personers videnskabelige komité til bedømmelse af ansøgninger om Centers of Excellence, 2006.

Bedømmer af ansøgninger for European Science Foundation (Strasbourg), Medical Research Council (London), National Science Foundation (Washington DC), The Israel Science Foundation (Jerusalem),  The United States-Israel Binational Science Foundation (Jerusalem), Air Force Office of Scientific Research (Arlington, Virginia), The International Human Frontier Science Program Organization (Strasbourg), Riksbankens Jubileumsfond (Stockholm), Swedish Research Council (Stockholm), The Research Council of Norway (Oslo).

Tillidshverv i Danmark

2003-            Leder af Center for Visuel Kognition

2003-2008    Leder af Dansk Forskerskole i Psykologi

1997-2001    Medlem af Det Humanistiske Fakultetsråd ved Københavns Universitet

1985-1986    Bestyrer for Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet

1982-1983    Formand for Det Psykologiske Studienævn, Københavns Universitet

Formand for bedømmelsesudvalg vedrørende professorater ved universiteterne i Aarhus og København. Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab siden 2007.

Redaktionsvirksomhed 

  • Hovedredaktør (Editor in Chief) af The European Journal of Cognitive Psychology (Psychology Press, Hove, UK) 2002-2005, medredaktør (Associate Editor) 1996-2001.

  • Medlem af redaktionskomitéer for Psychological Review (American Psychological Association, Washington DC) 1997-2004 og igen siden 2006, Psychological Research/Psychologische Forschung (Springer-Verlag, Berlin) 1988-2010, Visual Cognition (Psychology Press, Hove, UK) 1994-2005, The Open Psychology Journal (Oak Park, USA) 2007-2010, Journal of Psychology and Psychotherapy (OMICS Publishing Group, Los Angeles, USA) siden 2011; PsyCh Journal (Wiley/Blackwell; Chinese Academy of Sciences, Beijing, China) 2011-2013.

  • Referee for Acta Psychologica; Attention, Perception, & Psychophysics; Biological Psychiatry; Canadian Journal of Experimental Psychology; Cerebral Cortex; Cognition; Cognition & Emotion; Cognitive Neurodynamics; Cognitive Psychology; Consciousness and Cognition; International Journal of Cognition, Technology & Work; Journal of Abnormal Psychology; Journal of Experimental Psychology: General; Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance; Journal of Mathematical Psychology; Journal of Neuroscience; Journal of Vision; Memory & Cognition; Nature; Neurobiology of Aging; Neuropsychologia; Neuroscience; Philosophical Transactions of the Royal Society of London; Physica Scripta;Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS); Psychological Research/Psychologische Forschung; Psychological Review; Psychological Science; Psychonomic Bulletin & Review; Quarterly Journal of Experimental Psychology: Human Experimental Psychology; Review of General Psychology; Scandinavian Journal of Psychology; The Open Psychology Journal; Visual Cognition.

  • Bedømmer af bogmanuskripter for Oxford University Press og Routledge.

Forskningsbevillinger

Større bevillinger fra The International Human Frontier Science Program Organization, Statens Naturvidenskabelige, Sundhedsvidenskabelige, Humanistiske og Teknisk-videnskabelige Forskningsråd, Forskningsstyrelsens informationsteknologiprogram, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og European Science Foundation. I årene 2003-2013 har Bundesen fået bevilget mere end 30.000.000 kr. i støtte til sin forskning.

Publikationer

138 videnskabelige arbejder med i alt 3.901 citationer listet af Google Scholar per 23/12-2013, herunder 1.788 citationer siden 2008. Arbejder med Bundesen som førsteforfatter er citeret mere end 2.000 gange, og arbejder med Bundesen som eneforfatter er citeret mere end 1.000 gange.

 Æresbevisninger

Keynote speaker ved mange kongresser, herunder flere af psykologiens såkaldte “verdenskongresser”: The XXVII  International Congress of Psychology (Stockholm, 2000) og The XXVIII International Congress of Psychology (Beijing, 2004). Broadbent Lecturer ved The XV Congress of the European Society for Cognitive Psychology, Marseille, 2007. Tildelt Aristotelesprisen i psykologi af The European Federation of Psychologists’ Associations (Oslo, 2009). Carlsbergfondets Forskningspris 2013.

Uddannelse

dr.phil. i psykologi

ID: 11121