Claire Maxwell

Claire Maxwell

Professor

Medlem af:

  Mine sociologiske forskningsbidrag koncentrerer sig om sociale praksisser i dominerende sociale klasser og højtuddannede faggrupper - og undersøger, hvordan internationaliserings- og mobilitetsprocesser formidler de ønsker og sociale relationer, som disse højtuddannede grupper har på tværs af forskellige områder.

  I mange år fokuserede jeg på 'elite education' og undersøgte, hvordan uddannelse spiller en afgørende rolle i skabelsen og reproduktionen af ​​sociale klasseprivilegier. Dette arbejde omfattede komparative analyser af udviklingen i forskellige dele af verden og havde herudover fokus på, hvordan krav til internationalisering og produktion af 'globale borgere' omformer udbuddet af eliteuddannelser.

  Med afsæt i en del af dette arbejde er udsprunget begrebet 'cosmopolitan nationalism'. En begrebsramme, hvormed man kan undersøge, hvordan internationalisering og ønsker om at være globalt engageret benyttes af institutioner og dominerende sociale grupper til at fremme deres egne interesser på forskellig vis. Omvendt er der dog også eksempler på, at sådanne forsøg på at omfortolke disse dagsordener har vist sig at have potentiale til at skabe opbrud i ulige relationer.

  For tiden undersøger jeg, hvorvidt der er empirisk grundlag for at tale om en 'global middle class' - en dominerende social gruppe, der hævdes at være afkoblet fra nationalstaten. Med fokus på ’globally mobile professionals’ i forskellige dele af verden (typisk højtuddannede eller andre med særlige kompetencer, der forfølger en karriere udenlands), studerer jeg, hvordan familieliv, skolevalg og selvudtrykte identitet bliver formet af forholdet til 'hjem', graden og karakteren af mobilitet samt national og etnisk (selv)positionering.

  Hertil knytter sig et specifikt fokus på højtuddannede fagfolks og deres familiers inddragelse i det danske arbejdsliv og samfund.  Her leder jeg en ny forskningsundersøgelse SkillsINCORP (finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond) om dette emne. Jeg leder også, sammen med et team af kommercielt fokuserede partnere, udviklingen af innovative værktøjer til at støtte små og mellemstore danske virksomheder i deres tilgang til rekruttering og fastholdelse af globalt mobile fagfolk (finansieret af Innovationsfonden Danmark).

  Jeg tiltrådte Københavns Universitets Sociologisk Institut i september 2018, hvor jeg kom fra en stilling på University College London.

  Jeg er redaktør af Comparative & International Education Society's eneste bogserie - Education in Global Perspectives (https://www.cies.us/page/BookSeries) og til 2024 var jeg redaktør af tidsskriftet - International Studies in Sociology of Education.

  Min seneste bog er: Sociological Foundations of Education og Nurturing Mobilities. Family travel in the 21st century.

  Kontortid i forårssemesteret 2024: Torsdage 12.00-13.00 i 16.1.39

  Primære forskningsområder

  • Uddannelsessociologi 
  • Globalt mobile faggrupper/ den globale middelklasse
  • Samfundseliter og eliteuddannelse
  • Internationalisering af uddannelse
  • Social retfærdighed i privilegerede sociale rum 

  Aktuel forskning

  1. SkillsINCORP

  Mobilitet af kvalifikationer på tværs af grænserne er ikke gnidningsfri.  Alligevel har økonomierne i stigende grad brug for, at højtuddannede fagfolk er mobile for at udfylde kritiske huller.  Så hvordan kan vi sikre, at virksomhederne og samfundet i bred forstand fuldt ud kan udnytte de potentielle bidrag, som disse mennesker kan bidrage med?

  Dette projekt vil undersøge de processer, der påvirker, hvordan internationale højtuddannede fagfolk oplever at indtage deres nye roller i danske virksomheder.  I hvilket omfang udnyttes deres ekspertise, overføres alle deres færdigheder og erfaringer til deres nye job, hvordan bliver de en central del af virksomheden, og hvad får dem til at blive?

  Samtidig vil vi følge fagfolk og deres familiers erfaringer med at flytte ind i nye sociale og boligmæssige fællesskaber.  Dette vil give os mulighed for at afdække, hvordan processer med hensyn til færdigheder og social integration hænger sammen.

  Dette vil være den første undersøgelse, hvor vi sammen undersøger perspektiverne hos højtuddannede fagfolk, deres partnere og børn samt deres arbejdsgivere.

  Danmarks Frie Forskningsfond [okt. 2022 til sept. 2025]

  https://www.soc.ku.dk/instituttet/nyheder_/2022/projekt-om-hoejtkvalificeret-udenlandsk-arbejdskraft-modtager-stor-bevilling/

   

  2. Projekt Onboard Denmark

  Med udgangspunkt i ny forskning vil teamet, der ledes af en universitetsprofessor, samarbejde på tværs af eksperter i ledelse, mangfoldighed og inklusion, forretningsudviklingsorganisationer og virksomhederne selv om at udvikle, teste og bygge digitale onboarding-værktøjer, der skal gøre det lettere at rekruttere, onboarde og fastholde internationale højtuddannede fagfolk i Danmark.  Projektet er målrettet små og mellemstore virksomheder i Danmark.

  Innovationsfonden Danmark - Grand Solutions GS20-3 [april 2021- januar 2024]

  Det endelige digitale produkt kan findes på: Onboard Denmark

  De endelige forskningsresultater kan findes her: Resultater af forskning

   

  3. Mobilitet og tilhørsforhold for højtuddannede professionelle familier

  Med udgangspunkt i seks forskellige undersøgelser, der til dato har fokuseret på globalt mobile familier, der bor i forskellige dele af verden, undersøger vi skolevalg, identifikation med en "hjemnation", fortællinger om globalt medborgerskab, forestillede fremtidige forløb og akkumulering og overførsel af kapitaler på tværs af transnationale og nationale rum.

  Israeli Science Foundation 222/20 International Collaborator arbejder sammen med professor Miri Yemini [oktober 2020-oktober 2023] & British Association of Comparative and International Education [2018-2019]

  Udvalgte nøglepublikationer, der er fremkommet indtil videre:

  Maxwell, C., Yemini, M. & Gutman, M. (2022) ‘National cultural capital as out of reach for transnationally mobile Israeli professional families - making a ‘return home’ fraught’, Journal of Ethnic and Migration Studies, online 14 December.

  Maxwell. C., Yemini, M. & Bach, K. (2021) Nurturing Mobilities. Family Travel in the 21st Century. London: Routledge.

  Yemini, M., Maxwell, C., Koh, A., Tucker, K., Barrenechea, I. & Beech, J. (2020) ‘Mobile nationalism: parenting and articulations of belonging among globally mobile professionals’, Sociology, 54(6):1212-1229.

  Maxwell, C. & Yemini. M. (2019) ‘Modalities of cosmopolitanism and mobility: parental education strategies of global, immigrant and local middle-class Israelis’, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 40(5): 616-632.

  ID: 201662750