Christoffer Jessen Weissert

Christoffer Jessen Weissert

Ph.d.-studerende

Jeg er PhD-studerende ved Københavns Universitet, Økonomisk Institut, med et stipendiat fra Danmarks Nationalbank.

Vejledere: Søren Hove Ravn og Jeppe Druedahl

 

Primære forskningsområder

Jeg er makroøkonom med interesse for hvad ulighed betyder for makroøkonomien og hvad makroøkonomien betyder for ulighed. Helt specifikt er jeg optaget af

  • hvorfor vi finder så store forskellige i indkomst og velstand på mikroplan,
  • hvad den enorme ulighed betyder for makroøkonomien og makroøkonomiske politikredskaber såsom penge- og finanspolitiske interventioner,
  • hvordan disse politikredskaber rammer forskellige grupper i samfundet.

Mine forskningsområder har hidtil berørt

  • mikro-funderet forbrugs- og opsparingsadfærd i heterogene agent modeller,
  • velstandsakkumulation og forklaringer på fordelingen af velstand,
  • heterogenitet i folks forbrugsvaner, herunder hvilke varer folk køber (f.eks. discount vs. luksus).

Undervisnings- og vejledningsområder

Makroøkonomi I og II, Økonomi, Københavns Universitet

Makroøkonomi 3 - Konjunkturcykler og pengepolitisk stabiliseringspolitik, Matematik- Økonomi

ID: 135846077